С интересни интерактивни занимания по групи приключи младежкият обмен на тема: “Европейски ценности за повече Европа и свързаност със Западните Балкани и Източното партньорство” в рамките на проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Сектор “Младеж”, Ключова дейност 1. | Фондация Българска Памет
img

С интересни интерактивни занимания по групи приключи младежкият обмен на тема: “Европейски ценности за повече Европа и свързаност със Западните Балкани и Източното партньорство” в рамките на проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Сектор “Младеж”, Ключова дейност 1.

Инициативата се реализира от Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония, и „Община на българите в АТО Гагаузия“, гр. Комрат, Република Молдова.

В последните два дни от събитието, младите хора, представители на трите държави се включиха в различни занимания и работа по групи, за която им бе осигурена комфортна и предразполагаща към екипност среда. Те активно обменяха мнения, въпроси и идеи, търсиха и анализираха информация в интернет, а впоследствие презентираха на флипчарт резултатите от работата си пред груповите лидери и своите връстници. Всичко това спомогна за развитието и принадлежността им към малка обучителна общност и създаде между тях нови приятелства. Успешно бяха приложени различните методи на неформалното образование, ролеви игри, разиграване на реални сценарии, разнообразни методи на комуникация и забавление.

Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет сподели с младите хора какви са възможностите, които Програма „Еразъм+“ им предоставя през Програмния период 2021-2027 г., формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията и давайки им шанс за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи.

В последния, 5-ти ден от младежкия обмен, всеки един от участниците получи сертификат от Фондация Българска Памет за участието си в проекта, които могат да им послужат като референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.