С интензивна работа по групи и вдъхновяващи събеседници продължава семинарът за младежки работници на Фондация Българска Памет | Фондация Българска Памет
img

С интензивна работа по групи и вдъхновяващи събеседници продължава семинарът за младежки работници на Фондация Българска Памет

С интересни дискусии, интерактивни занимания и вдъхновяващи лекции протекоха третият, четвъртият и петият ден от обучението на младежки работници по проект “Изграждане на умения за развитие на дигитални и преприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски ценности“, реализиран от Фондация Българска Памет, в партньорство с „Община на българите в АТО Гагаузия“, Молдова, и съфинансиран по програма „Еразъм +“, КД 1.

Младежките работници се включиха активно във всички сесии от проекта, представиха  мнението и идеите си, и общуваха свободно както по между си, така и с гост-лекторите на събитието.

С Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на „Институт за икономическа политика“, разгледаха темата за „Предприемачеството – създаване на стойност и начини на финансиране.“ Лекцията предостави обзор върху основните източници за финансиране с фокус стартирането на бизнес. Чрез нея уастниците придобиха полезна информация за особеностите на всеки един вид финансиране и приложимостта му в практиката.

Искрен Кръстев от GEM България обясни на участниците как да превръщат идеите си в действия, да могат да познават логиката на процеса, да разделят проблемите на съставните им части, да намират взаимовръзката между процеси, виждайки ги като част от общата екосистема.

С д-р Младен Ламбев от екипа на Фондация Българска Памет, координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 г., тема на дискусията беше „Дебата за бъдещето на Европа“. Подчертана бе ролята на ЕС като уникален по своята същност проект за мир, както и че историята трябва да се познава, за да не бъдат повтаряни грешките от миналото.

Доброслав Димитров, съосновател на „Imperia online” разказа на младежките работници за мисията на “It talents”, а именно да осигурят теоретични и практически познания на IT специалисти, които се стремят да променят средата си към по-добро.

Политологът Яница Бойчева презентира темата „Как великите лидери вдъхновяват за действие?“, където заедно с участниците коментираха най-важните качества на лидера, ключовото значение на неговия успех,  както и разликата между лидер и мениджър.

Йоана Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт сподели с участниците какво е младежката работа, както и възможностите, които дават трансверсалните умения за развитие на младите хора.

В сесиите за работа по групи, участниците развиха редица умения, споделиха по между си идеи и практики, разработиха съвместно презентации, след което ги представиха пред останалите.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.