СЪОБЩЕНИЕ във връзка с конкурса за проектна идея: “Дезинформацията-модерната заплаха за демокрацията в ЕС?” | Фондация Българска Памет
img

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с конкурса за проектна идея: “Дезинформацията-модерната заплаха за демокрацията в ЕС?”

 

Фондация Българска Памет в партньорство със Сдружение за Македонско- Българско приятелство, гр. Битоля, Република Северна Македония  и
„Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова, изпълнява проект №  2020-2-BG01-KA105-079338, „Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Младежкият обмен в рамките на проект № 2020-2-BG01-KA105-079338, „Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, КД1 ще се проведе в периода 21-25 март.

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея:

 „Дезинформацията-модерната заплаха за демокрацията в ЕС?“,

които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 21-25 март 2022г. в гр. София.

Участници от Република България:

 1. Алия Семер – СУ “Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 2. Антония Узунова – СУ “Димитър Благоев“ гр. Доспат
 3. Бюлен Мисанкова – СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда
 4. Вилдан Башова – СУ “Димитър Благоев“ гр. Доспат
 5. Емел Кумбарова- СУ “Христо Смирненски “ с. Кочан
 6. Елис Моллова – СУ “Христо Смирненски“ с. Кочан
 7. Ервин Хаджиев- СУ “Димитър Благоев“ гр. Доспат
 8. Ина Мантова – СУ“Димитър Благоев“ гр. Доспат
 9. Къдрие Киселова- СУ“Йордан Йовков“ с. Рибново
 10. Мирослав Пидев – СУ „Кирил и Методий“ с. Сатовча
 11. Сибел Асанова – СУ,, Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 12. Сибел Белева – СУ„Христо Ботев“ с. Вълкосел
 13. Росиана Орманова – СУ „Кирил и Методий“ с. Сатовча
 14. Сайрет Мейзинев – СУ „Кирил и Методий“ с. Сатовча
 15. Сюлeйман Илиянов – СУ “Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 16. Тасин Къшев – СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 17. Ясмина Савова – СУ“ Димитър Благоев“ гр. Доспат
 18. Юлиян Палов – СУ “Св. Климент Охридски“ с. Слащен

 

Участници от Република Северна Македония:

 1. Ана Ристевска- гр.Битоля, Република Северна Македония
 2. Анабела Марковска- гр.Битоля, Република Северна Македония
 3. Анастасия Петковска – гр.Битоля, Република Северна Македония
 4. Ангела Костовска – гр.Битоля, Република Северна Македония
 5. Васко Стояновски- гр.Битоля, Република Северна Македония
 6. Виктория Наловска- гр.Битоля, Република Северна Македония
 7. Дарко Нешковски – гр.Битоля, Република Северна Македония
 8. Михаела Веляновска- гр.Битоля, Република Северна Македония
 9. Михаела Спирковска – гр.Битоля, Република Северна Македония
 10. Никола Ристевски- гр.Битоля, Република Северна Македония
 11. Нина Стефановска- – гр.Битоля, Република Северна Македония
 12. Тамара Ристевска- гр.Битоля, Република Северна Македония
 13. Теодора Ковачка – гр.Битоля, Република Северна Македония
 14. Теона Атанасова- гр.Битоля, Република Северна Македония
 15. Филип Марковски-гр.Битоля, Република Северна Македония
 16. Християн Гюровски – гр.Битоля, Република Северна Македония
 17. Яна Петровска- – гр.Битоля, Република Северна Македония
 18. Яна Стефановска- гр.Битоля, Република Северна Македония

Участници от Република Молдова:

 1. Александра Балтакова – ТЛ ”Иван Вазов’’, гр.Тараклия-10 клас
 2. Ана Арабаджи – гимназия ”Казмалъ”, гр. Чадър-Лунга
 3. Ана Бойчева – гимназия, ”М. Танасогло”, с.Кирсово -9 клас
 4. Анастасия Касым – ТЛ ”Н.Мошков”, гр.Чадър-Лунга -12 клас
 5. Анастасия Ушева – ТЛ ”И. Вазов”, гр.Тараклия- 11клас
 6. Анелия Солдатенко- ТЛ ” Васил Левски”, гр.Кишинев- 12клас
 7. Антонина Мутавчи – ТЛ ”Иван Вазов”, гр.Тараклия-12 клас
 8. Артем Аврамогло -ТЛ ”Тузлов”,с.Кирсово – 12 клас
 9. Валентина Кирнева – ТЛ ”Иван Вазов”,гр.Тараклия-12 клас
 10. Елезавета Чорба- ТЛ ”Васил Левски”, гр.Кишинев-12клас
 11. Елена Кара – ТЛ ”Иван Вазов”,гр.Тараклия -11 клас
 12. Кира Никифорова – ТЛ ” Иван Вазов”, гр.Тараклия- 10клас
 13. Мария Главчева- ТЛ ”Губогло”,гр. Чадър-Лунга-12 клас
 14. Наталья Мутавчи – ТЛ ”Иван Вазов”, гр.Тараклия-12 клас
 15. Николай Петков – ТЛ ”Г.Гайдаржи”, гр.Комрат -10 клас
 16. Полина Славова – ТЛ ” Г.Гайдаржи”,гр.Комрат – 10 клас
 17. Роман Влах – ТЛ ”Н. Третяков”, гр.Комрат – 11 клас
 18. Татяна Кирнева – ТЛ ”Иван Вазов”, гр.Тараклия-12 клас

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 12 март 2022 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu