Стартира проект “Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите” | Фондация Българска Памет
img

Стартира проект “Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”

60 младежи от България, Република Македония и Молдова участват в младежки обмен в София в периода 4 – 10 юли, за да се срещнат и общуват и по теми, свързани с европейски ценности, поставяйки акцент върху – толерантността исолидарността. Семинарът се организира от Фондация Българска Памет и е финансиран по програма «Еразъм +» на ЕС, ключова дейност 1 «Образователна мобилност за граждани».

«В процеса на кандидатстване по проекта, младежите от трите държави представиха по творчески начин «в снимки» – толерантността и солидарността, от различни гледни точки – на уважение между: поколения; между представители на различни етноси, религии и култури; между хора в неравностойно положение, което е своебразен пример в действие на девиза на ЕС: «обединени в многообразието », сподели Моника Панайотова, от Фондация Българска Памет

В рамките на обмена участие ще вземат известни български журналисти, представители на български и европейски институции, граждански сдружения, а темите, които ще дискутират с младежите са – младежката безработица и възможности за реализация на младите в Европа, проблеми на малцинствата в съвременния свят, опитът на България и европейската перспектива на Р. Македония и Молдова и други. Сред гостите на инициативата е и д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет и носител на наградата на ЕП: «Европейски гражданин на годината 2013». Младежите ще вземат участие в интерактивни сесии, дискусии и работилници за креативни идеи.

«Надяваме, се в резултат на проекта участниците да придобият универсални ключови компетенции; да развият умения за общуване и работа в мултикултурна среда, в която да бъдат толерантни  и солидарни; да почерпят вдъхновение за иновативни и креативни инициативи, в контекста на европейската интеграция.», заяви г-жа Панайотова.