Стартира проектът по Еразъм+: Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19” | Фондация Българска Памет
img

Стартира проектът по Еразъм+: Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”

Днес, 7 юли 2021 г., стартира проектът на Фондация Българска Памет Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”, 2020-3-BG01-KA347-094727 – съфинансиран по Програма “Еразъм +”, КД3 “Младежки диалог”.

Основната цел на проекта е, посредством структурен диалог с участието на 50 младежи [15-24 г.] и вземащите решение, да повлияе на младежката политика, насочвайки вниманието в/у необходимостта от*(ре)формиране на политиките, свързани със зелената трансформация, чрез:*идентифициране на структурни проблеми и бариери пред екологичната промяна в България;*повишаване информираността за влиянието на изменението на климата и замърсяването на въздуха в/у общественото здраве;*формиране на екосъобразен начин на мислене сред младите и*изграждане на личностно съзнание за устойчиво развитие и устойчив начин на живот посредством индивидуален принос и образование.

Програмата на 3-дневната младежка конференция предвижда срещи и дискусии на младите хора с д-р Моника Панайотова, евродепутат (2012-2014), Заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018; г-н Любомир Дренски – Старши експерт в дирекция “Младежки политики”, Министерство на младежта и спорта; г-н Ботьо Ботев, общински съветник, Заместник-председател на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация на Столичен общински съвет; г-жа Виолета Стоева, младши експерт, отдел ИЕ към Изпълнителна агенция по околна среда; г-жа Тодорка Петкова, главен експерт от отдел МВШРМ, Изпълнителна агенция по околна среда; г-жа Вероника Манова – Координатор „Партньорство и дигитален преход“, Urban agenda for EU; г-жа Светлана Ломева, директор, Асоциация за развитие на София, г-жа Станимира Мишева, главен експерт в дирекция “Политика по изменение на климата, МОСВ; г-жа Радостина Кандиларова, старши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, отдел “Качество на атмосферния въздух”, дирекция „Политика по изменения на климата“, МОСВ; Бойко Благоев, Ръководител на отдел „Комуникации“, Представителство на Европейската комисия в България, и д-р Младен Ламбев, бивш координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018.

Конференцията се провежда в периода 7-9 юли, 2021 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст, Лозен, София.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.