Стартира проектът по Еразъм+ “Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология | Фондация Българска Памет
img

Стартира проектът по Еразъм+ “Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология

Днес стартира петдневния семинар на Фондация Българска Памет – „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“. [2019-3-BG01-KA105-077870], съфинансиран по програма „Еразъм + ”Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Участие в събитието ще вземат общо 60 младежи от България, Молдова и Албания, на които скоро предстои кандидатстване във висши учебни заведения. На семинара те ще имат възможността да разгледат предприемачеството и екологията в социален контекст, както и да изградят споделени ценности, умения и компетентности. Основен акцент на събитието  ще бъде поставен и върху опазването на околната среда като осъзнат ежедневен избор и модел на поведение.

Една от основните цели на проекта е младите хора да възприемат предприемачество като възможност за кариерна реализация чрез развиване на практически знания за стартиране на бизнес с грижа за обществото и природата.  Участниците ще се запознаят отблизо и с глобалната кауза за преодоляване на екологичните предизвикателства в контекста на споделените ценности и силния личен пример.

Програмата на събитието предвижда срещи с вдъхновяващи лектори сред които д-р Моника Панайотова, евродепутат (2012-2014), заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018; Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Институт за икономическа политика,  Александър Куманов, член на Управителния съвет на  „Социалната чайна“, Меглена Антонова, ръководител кампании – Greenpeace, България и Борис Колев, сериен предприемач, основател и изпълнителен директор на CSR Bulgaria.

Участниците ще се включат  и в интересни игри, предизвикателства и решаване на казуси, както и ще присъстват на вечер на междукултурно опознаване, свързано с обичаите, езиците и културата на България, Молдова и Албания.

Може да следите развитието на семинара в сайта на Фондация Българска Памет, както и в нейните канали в социалната мрежа.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.