Стартира младежки обмен в рамките на проект: “Дигитално предприемачество и медийна грамотност на младите” | Фондация Българска Памет
img

Стартира младежки обмен в рамките на проект: “Дигитално предприемачество и медийна грамотност на младите”

Стартирахме младежки обмен в рамките на проект: „Дигитално предприемачество и медийна грамотност на младите“ № 2020-2-BG01-KA105-079093, изпълняван от  Фондация Българска Памет в партньорство с „Дружество за българо -албанско приятелство“ гр.Корча, Република Албания и „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония.

Проектът си поставя за цел, чрез 5-дневен младежки обмен (10 – 14 май 2021 г.), 30 млади хора от България, Албания  и Република Северна Македония с методите на неформалното образование, да спомогне участниците да развият специфични предприемачески и дигитални компетенции. Ще бъде акцентирано върху теми, като дигитален маркетинг, изкуствен интелект, дигитално предприемачество, обработка и създаване на съдържание в интернет, сигурност в интернет и комуникация.

Инициативата изцяло се вписва в два от трите стълба на „Стратегия за цифровото бъдеще на ЕС“ (2020), именно 1-ви стълб предвижда на първо място развитие на „дигитални компетенции за всички европейци“, а 3-ти стълб ги обвързва с насърчаване на „надеждно медийно съдържание“ и „противодействие на дезинформацията“.

Събитието бе официално открито с приветствие от д-р Милен Врабевски – Председател на Фондация Българска Памет, който отбеляза, че ръководената от него организация има дългогодишен опит в реализация на разнообразни обучения, насочени към изграждане на актуални за младите умения и компетенции, които улесняват адаптацията им към пазара на труда и цялостната трансформация на икономиката и обществото ни в контекста на дигиталния и зелен преход. Д-р Врабевски сподели с младите участници, че „Предприемчивостта се явява основата за придобиване на по-специфични умения и познания, необходими на всеки, които фокусира енергията си в създаването на добавена стойност за обществото и средата, в която живеят. Статистиката показва, че повече от 1 на всеки 5 млади хора в ЕС не успяват да постигнат основно ниво на цифрови умения. Целта на Европейския съюз е 70 % от хората на възраст от 16 до 74 години ще придобият поне основни цифрови умения до 2025 г.“

Като част от събитието са предвидени срещи на младите хора с вдъхновяващи личности, които да ги мотивират чрез личния си пример, за да се развиват и да търсят своята мечтана професионална реализация. През първия и втория ден от проекта участниците имаха възможност да опознаят своите връстници чрез различни ролеви игри и упражнения с методи и инструменти на Salto Youth. Те се срещнаха с вдъхновяващия Искрен Кръстев, председател на Глобален Предприемачески мониторинг (GEM) България, развиха свои дигитални брандове под менторството на Юлиян Ефтимов, управляващ съдружник в “3con”.

Проект „Дигитално предприемачество и медийна грамотност на младите“ № 2020-2-BG01-KA105-079093 е съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.