Стартира младежки обмен в рамките на проект : “Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет”, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”. | Фондация Българска Памет
img

Стартира младежки обмен в рамките на проект : “Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет”, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”.

Днес стартирахме младежки обмен в рамките на проект : „Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Петдневният младежки обмен на 60 участници от Р България, Р Молдова и Р Северна Македония цели да развие у младежите критично мислене, медийна грамотност и изграждане на идентичност в интернет пространството.

В програмата на обмена са предвидени редица интерактивни сесии, обучителни игри, работа по групи, вписани в контекста на поставени  проектни цели, както и срещи на младите хора с вдъхновяващи личности, които да ги мотивират чрез личния си пример, за да се развиват и да търсят своята мечтана професионална реализация.

Проект  № 2020-2-BG01-KA105-079338 се изпълнява от Фондация Българска Памет в партньорство с “Община на българите в Гагаузия“ гр.Комрат Република Молдова и „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.