Стартирахме обучние на младежки работници | Фондация Българска Памет
img

Стартирахме обучние на младежки работници

Фондация Българска Памет в партньорство със сдружение „Община на българите в АТО Гагаузия“, изпълняват проект “Изграждане на умения за развитие на дигитални и преприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски ценности“, съфинансиран по програма „Еразъм +“, КД 1.

Основната цел на проекта е, чрез провеждане на 7-дневен семинар, да бъдат изградени умения в 50 младежки работници за развитие на дигитални и предприемачески компетентности и формиране на европейски ценности у млади хора в България и Молдова.

Всеки ден от програмата на семинара предвижда да надгражда предходния, чрез различни игри, срещи на участниците с вдъхновяващи и мотивиращи събеседници от иновативната предприемаческа екосистема на България, дискусия относно „EntreComp” – Европейска рамка за предприемачески умения, провеждане на обсъждане и обмяна на опит за „Индустрия 4.0“ , професии на бъдещето , които са в пряка връзка с дигитализацията и автоматизацията на икономиката, насърчаване на общите Европейски ценности сред младите и създаване на предприемачески начин на мислене.

През първия и втория ден от проекта участниците имаха възможност да се запознаят чрез различни занимания и методи на Salto Youth. Срещнаха се с Димитър Добрев от БАН, с които обсъдиха  какво е изкуствен интелект, както и с вдъхновяващия Диман Михнев, които е развоен инженер във „Вистеон електроникс България“. След това работиха в екип по темата за критичен поглед върху съдържание в интернет.

В следващите дни програмата предвижда младежките работници да се включат активно във всички сесии, да представят мнението и идеите си да общуват свободно както по между си, така и с гост-лекторите на събитието.

Проектът “Изграждане на умения за развитие на дигитални и преприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски ценности“е съфинансиран по програма „Еразъм +“, КД 1, „Образователна мобилност на граждани“.

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.