Списък финалисти в конкурса за есе “Как бих промотирал Европа, ако бях посланик на ЕС” | Фондация Българска Памет
img

Списък финалисти в конкурса за есе “Как бих промотирал Европа, ако бях посланик на ЕС”

Финалисти в конкурса за есе “Как бих промотирал Европа, ако бях посланик на ЕС”, класирани за участие в XX Пролетен семинар на Фондация Българска Памет на темаБългария 2017 – 10 години част от Европейския съюз, период на предизвикателства, възможности и научени уроци ” в рамките на проект “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност”, който ще се проведе в периода 10 – 14 април, 2017г. гр. Варна

Моля, потвърдете участие в семинара до 26.03.2017 г. на email: hatidje.djurina@bgmf.eu

 1. Агафия Никифорцева – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
 2. Айсел Хаджийска – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 3. Албена Хаджиева – 10 клас, СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
 4. Александр Кошелев – гр. Комрат, лицей „Третьяков“, Република Молдова
 5. Александр Топчу – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
 6. Александр Цинор – 10 клас, Българско неделно училище, гр. Одеса, Република Украйна
 7. Александър Захариев – 9 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
 8. Алена Кукуревская – с. Кайраклия, Република Молдова
 9. Али Скендеров – 10 клас, НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
 10. Алина Козарева – 11 клас, Болградска гимназия „Г.С. Раковски“, Република Украйна
 11. Алина Николова – 10 клас, Виноградненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 12. Алла Кихай – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
 13. Алпай Мехмед – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 14. Ана Кузмановска – гр.Битоля, Република Македония
 15. Анастасия Карагуца – 11 клас, Болградска гимназия „Г.С. Раковски“, Република Украйна
 16. Ангела Петровска – гр. Битоля, Република Македония
 17. Анджела Глигоров -11 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
 18. Атидже Шаранска – 11 клас, ПГМ „Петко Славейков“, гр. Якоруда
 19. Бирсен Леткова – 11 клас, СУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
 20. Валерия Кара – 11 клас, Новотороянско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 21. Васимира Бамбова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 22. Виктор Костоски – гр. Прилеп, Република Македония
 23. Виктор Спироски – гр. Охрид, Република Македония
 24. Виктория Рашкова – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 25. Виталий Газибар – 10 клас, Городненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 26. Владислав Цвятков – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
 27. Владлена Лозова – 9 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 28. Горян Печалев – гр. Битоля, Република Македония
 29. Гюлтен Читакова – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица
 30. Дана Маринова – 11 клас, Криничненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 31. Денис Ибишев – 11 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница
 32. Джанан Исмаил – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 33. Джанер Башчобанов – 10 клас, СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
 34. Джемал Хатип – 11 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
 35. Джени Ахмед – 10 клас, Гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Белица
 36. Диана Пенкова – 10 клас, Ровненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 37. Диана Танасогло – с. Кирсово, лицей „Тузлов“, Република Молдова
 38. Диана Цапу – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
 39. Егор Дерменжи – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
 40. Екатерина Ганчева – 11 клас, Болградска гимназия „Г.С. Раковски“, Република Украйна
 41. Екатерина Ганчева – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 42. Екатерина Драган – с. Кирсово, лицей „Танасогло“, Република Молдова
 43. Екатерина Самчук – гр. Тараклия, Република Молдова
 44. Елвана Асанова – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
 45. Елена Викол – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
 46. Елена Дундева – 10 клас, Главанско СОУ, Арцизки р-н, Република Украйна
 47. Елена Комарова – гр. Комрат, лицей „Третьяков“, Република Молдова
 48. Елена Куруч – 9 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 49. Елена Лохматова – 11 клас, Городненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 50. Елена Стоянова – 10 клас, Волненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 51. Елеонора Дукова – гр. Охрид, Република Македония
 52. Емине Хавале – 9 клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Сърница
 53. Естел Узунова – 10 клас, СУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
 54. Зейнеп Джугдан – 10 клас, СУ „Св. Св.Кирил и Методий“, с. Брезница
 55. Иван Вичев – 9 клас, Българско неделно училище, гр. Одеса, Република Украйна
 56. Иван Кара – гр. Твърдица, Република Молдова
 57. Иван Кула – 11 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 58. Иван Мошнягу – гр. Тараклия, лицей „И. Вазов“, Република Молдова
 59. Иво Ашиков – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
 60. Иман Вакльова – 9 клас, Гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Белица
 61. Инес Конедарева – 11 клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
 62. Инна Деренжи – 11 клас, Ровненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 63. Инна Кара – гр. Чадър-Лунга, лицей „Губогло“, Република Молдова
 64. Инна Лазареско – 10 клас, Тарутинско СОУ, Република Украйна
 65. Ирина Раковчена – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
 66. Йелена Милевска – гр. Битоля, Република Македония
 67. Карина Статирова – 10 клас, Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
 68. Катерина Манасиев – 9 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
 69. Кенан Юзеир – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 70. Кимиле Робова – 10 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
 71. Константин Захария – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
 72. Константин Крстевски – гр. Битоля, Република Македония
 73. Кристина Драгонер – 10 клас, Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
 74. Лариса Юровская – гр. Тараклия, гимназия „Панов“, Република Молдова
 75. Лилия Балабан – 10 клас, Городненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 76. Лилия Кривой– гр. Комрат, лицей „Третьяков“, Република Молдова
 77. Лина Хаджиева – 11 клас, СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
 78. Максим Цвятков – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Р.епублика Молдова
 79. Марина Шкимбова – 11 клас, Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
 80. Мария Барбарова – с. Кортен, Република Молдова
 81. Мария Бойчева – с. Кирсово, лицей „Танасогло“, Република Молдова
 82. Мария Гълабова- 9 клас , СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
 83. Мария Деловска – гр. Битоля, Република Македония
 84. Мария Кирилова – 10 клас, Зарянско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
 85. Мария Ристевска – гр. Охрид, Република Македония
 86. Мария Стоянова – с. Стояновка, гимназия „ Хр. Ботев“, Република Молдова
 87. Мария Трипуноска – гр. Охрид, Република Македония
 88. Медие Иланска – 11 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 89. Медиха Лешова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 90. Метин Байрактаров – 9 клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Сърница
 91. Мила Писова– 11 клас, Българско неделно училище, гр. Одеса, Република Украйна
 92. Миляна Йовановски- 11 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
 93. Миляна Митов- 11 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
 94. Михаил Паскоски – гр. Прилеп, Република Македония
 95. Михайло Тодоров – 9 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
 96. Моника Кехайова – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
 97. Мусалина Джалил – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 98. Надежда Константинова – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
 99. Наджие Вакльова – 10 клас, Гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Белица
 100. Найле Даргут – 10 клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
 101. Наталия Фучиджи – 10 клас, Волненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 102. Наталья Миткова – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
 103. Никола Богдановски – гр. Битоля, Република Македония
 104. Николета Ненова – 10 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 105. Оксана Петрова – 11 клас, Главанско СОУ, Арцизки р-н, Република Украйна
 106. Петър Георгиев – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 107. Ралица Стоянова – 10 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 108. Регина Влах – 9 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
 109. Рени Валериева – 10 клас , СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Сатовча
 110. Сабел Башева – 9 клас, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград
 111. Сара Велковска – гр. Битоля, Република Македония,
 112. Сара Топеска – гр. Битоля, Република Македония
 113. Сергей Калинков – гр. Твърдица, Република Молдова
 114. Сибел Башова – 10 клас, СУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
 115. Сибел Семерджиева – 11 клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Сърница
 116. Силве Иса – 10 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
 117. София Путарева – с. Стояновка, гимназия „Хр. Ботев“, Република Молдова
 118. Стефан Спироски – гр. Охрид, Република Македония
 119. Стилян Пържанов – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
 120. Сулакова Валерия – 10 клас, Зарянско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
 121. Татьяна Иварлак – с. Кирсово, лицей „Тузлов“, Република Молдова
 122. Татьяна Михайлова – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
 123. Татьяна Ялама – гр. Чадър-Лунга, лицей „Губогло“, Република Молдова
 124. Татяна Дундева – 10 клас, Главанско СОУ, Арцизки р-н, Република Украйна
 125. Фатме Авдикова – 10 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
 126. Фатме Моллаали – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 127. Фатме Тюфекчиева – 9 клас, СУ „Христо Смирненски“, с. Кочан
 128. Фатме Шиндева – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 129. Филдез Табанли – 11 клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
 130. Филип Попов – гр. Битоля, Република Македония
 131. Хава Реджеп – 11 клас, ПГМ „Петко Славейков“, гр. Якоруда
 132. Хатидже Пиронкьова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
 133. Христе Ванчоски – гр. Охрид, Република Македония
 134. Христина Христова – 11 клас, СУ “Й. Йовков“, гр. Тервел
 135. Цветелина Иванова – 9 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 136. Цветелина Младенова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 137. Шазие Ходжова – 10 клас, ПГИ ‚,Иван Илиев‘‘, гр. Благоевград
 138. Юлия Константинова – 11 клас, Новотороянско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 139. Юрий Константинов – 11 клас, Новотороянско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 140. Яна Чалак – 11 клас, Виноградненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
 141. Ясен Георгиев – 9 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 142. Ясмин Феим – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
 143. Ясмин Шаранска – 9 клас, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда

headerloga