Списък с класираните за участие в проект: Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора” | Фондация Българска Памет

Списък с класираните за участие в проект: Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора”

3_bgmf_erasmus_center

Фондация Българска Памет, гр. София, Република България в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ) иОбщина на българите в АТО Гагаузия”, Република Молдова изпълняваме проект 2016-1-BG01-KA105-023016 „Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора”, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

Моето професионално бъдеще”, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 14- 18 ноември в гр. София.

Участници от Република България

 1. Инцафка Гърбева- СУ „ Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 11 клас
 2. Айше Джалил- СУ „ Св. Св Кирил и Методий“ гр. Якоруда, 12 клас
 3. Фатме Фета, ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев, 12клас
 4. Елвана Якимова, МУ Пловдив
 5. Георги Гугалов- ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2-ри курс
 6. Костадин Димитров – МСС ,,Пейо Кр. Яворов”, гр. Гоце Делчев, 11 клас
 7. Жанет Дерменджиева- СУ „ Христо Ботев”, с. Вълкосел, 11 клас
 8. Реджеп Шарански- СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда, 11 клас
 9. Мустафа Барзев – СУ „Христо Ботев”, с. Вълкосел, 12 клас

 

Участници от Република Молдова

 1. Марина Герганова – гр.Чадър-Лунга, Република Молдова
 2. Ина Серт – с. Московей,Република Молдова
 3. Агафия Никифорцева-гр. Кишинев, Република Молдова
 4. Степан Греков – гр. Кишинев, Република Молдова
 5. Росен Куртев – с. Валя- Пержей, р-он Тараклия, Република Молдова
 6. Олга Банкова –с.Стояновка, Кантемирски район ,Република Молдова
 7. Олга Чумаченко- с.Паркани, Приднестровие, Република Молдова
 8. Юлия Топал – с. Кирсово, Комратски район, Република Молдова
 9. Анна Шосева – с. Твърдица, район Тараклия, Република Молдова

 

Участници от Република Македония

 1. Александър Дамчевски- гр. Битоля, Република Македония
 2. Стефан Гръбевски- гр. Битоля, Република Македония
 3. Филип Георгиевски- гр. Битоля, Република Македония
 4. Ана Кръстевска – гр. Битоля, Република Македония
 5. Иван Тански- гр. Битоля, Република Македония
 6. Сара Младеновска – гр. Битоля, Република Македония
 7. Ана Спасевска- гр. Битоля, Република Македония
 8. Иванчо Лозановски- гр. Битоля, Република Македония
 9. Илияна Свидерска- гр. Битоля, Република Македония