Списък на финалистите, класирани за участие в проект „Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето–гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19” | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите, класирани за участие в проект „Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето–гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”

 

Списък на финалистите, класирани за участие в проект „Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето–гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Младежки диалог“.

 1. Айлин Скендерова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 10 клас
 2. Айше Кунгьова, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас
 3. Албена Спириева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 9 клас
 4. Алека Хаджиева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 9 клас
 5. Алиа Семер, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 6. Алис Караалиева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 9 клас
 7. Алис Зехирова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 9 клас
 8. Амит Амбашиев, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 10 клас
 9. Анифе Шехова, ПГ „ Никола Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 10. Денис Балкански, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 11. Елис Багрянова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 9 клас
 12. Елис Кехайова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 9 клас
 13. Елис Моллова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 9 клас
 14. Емел Кумбарова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 9 клас
 15. Емине Дрангова, ПГ „ Никола Вапцаров“, гр. Белица, 11 клас
 16. Емине Хасан, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас
 17. Ергюн Пуленов, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 18. Габриела Хаджиева, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 10 клас
 19. Гюлизара Караалиева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 20. Исмет Дайл, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 21. Къдрие Киселова, СУ „ Йордан Йовков“, с. Рибново, 10 клас
 22. Лаура Билярова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 12 клас
 23. Мартин Карагьозов, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 11 клас
 24. Мелис Ибишева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас
 25. Мелис Пашова, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 9 клас
 26. Мерием Пържанова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 11 клас
 27. Милена Мандева, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 9 клас
 28. Мирко Бекиров, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 9 клас
 29. Мирослав Пидев, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 9 клас
 30. Моника Бельова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 9 клас
 31. Нербис Мименова, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 12 клас
 32. Невина Орлова, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 33. Нери Арнаудова, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Доспат, 11 клас
 34. Нериман Кехайова, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат, 11 клас
 35. Николай Манов, СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 36. Решиде Мехмед, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 9 клас
 37. Сайде Дрангова, с. Бабяк, общ. Белица
 38. Самира Дервишева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 9 клас
 39. Савина Пехливанова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 9 клас
 40. Селин Топалова, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 12 клас
 41. Севдалина Мименова, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел, 11 клас
 42. Сюлейман Лавчив, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 11 клас
 43. Тасин Къшев, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 11 клас
 44. Веселина Узунова, СУ „ Христо Смирненски“, с. Кочан, 11 клас
 45. Виктория Шомова, СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 9 клас
 46. Ясмин Драганова, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 10 клас
 47. Юлиян Палов, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен, 10 клас
 48. Цанко Хаджиев, с. Сатовча

 

Моля участниците да потвърдят участие в срок до 25 юни 2020 г. на е-mail: hatidje.djurina@bgmf.eu

Събитието в рамките на проект № 2020-3-BG01-KA347-094727 „Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето–гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19” ще се проведе в периода 7-9 юли 2021г. в НУЛЦ на БЧК с. Долни Лозен, Община София.

 

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.