Списък на финалистите, класирани за участие в проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите, класирани за участие в проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1

Фондация Българска Памет съвместно със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония изпълнява проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 .

В рамките на проекта ще се проведе петдневен младежки обмен на тема “Формиране на “зелен” начин на мислене чрез изграждане на кръгова и нисковъглеродна икономика”.

 Списък на финалистите в конкурса „Моят личен принос за опазването на околната среда“, които ще вземат участие в младежки обмен, от 17-21.06.2024 г., гр. София.

 Република България

 1. Адвиа Чавдарова, СУ „ Христо Ботев“, с.Вълкосел
 2. Гюлфие Сакалиева, СУ „ Христо Ботев“, с.Вълкосел
 3. Насие Малаева, СУ „ Христо Ботев“, с.Вълкосел
 4. Хелин Дунгьова, ПГ „ Никола Вапцаров“, гр. Белица
 5. Инка Съртева, ПГ „ Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда
 6. Емине Дунгьова, ПГ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица
 7. Моника Байрактарова, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча
 8. Ели Хаджиева, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча
 9. Нанси Арнаудова, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча
 10. Даниел Говедаров, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча
 11. Ибрахим Хаджиемин, СУ „ Христо Ботев“, с. Вълкосел
 12. Алис Спириева, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен
 13. Натали Илианова, СУ „ Св. Климент Охридски“, с. Слащен

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 10 юни 2024 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.