Списък на финалистите, класирани за участие в проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите, класирани за участие в проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1

Фондация Българска Памет съвместно със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония и „Община на българите в АТО Гагаузия“ гр.Комрат, Република Молдова изпълнява проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 .

В рамките на проекта ще се проведе петдневен младежки обмен на тема “Компетентностите EntreComp и LifeComp в контекста на пазара на труда в 21 век”.

Списък на финалистите в конкурса „Какви умения трябва да притежавам за успешна реализация на трудовия пазар?“, които ще вземат участие в младежки обмен, от 18-22.03.2024 г., гр. София.

Република България

  1. Арбен Дервишев, СУ ” Св. Климент Охридски”, с. Слащен
  2. Даная Арнаудова, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, с.Сатовча
  3. Мирко Бекиров,  “Димитър Благоев”, гр. Доспат
  4. Ибрахим Хаджиемин, СУ “Христо Ботев”, с.Вълкосел
  5. Таня Маркова, СУ ” Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово
  6. Фатме Ханьова, СУ ” Св. св. Кирил и Методий”, гр.Сърница
  7. Ясмин Кисьоска, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сърница
  8. Елиз Хаджиева,  СУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Сатовча
  9. Филиз Табанли, ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 12 март 2024 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu

  

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.