Списък на финалистите в конкурса “Моята иновативна творческа идея” | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса “Моята иновативна творческа идея”

Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония и сдружение “ГЛАС“ Босилеград, Република Сърбия, изпълнява проект  № 2020-1-BG01-KA227-YOU-095019 „Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура“, съфинансиран по  програма „Еразъм +“ КД2.

Списък на финалистите в конкурса  „Моята иновативна творческа идея “, които ще вземат участие в седемдневно обучение (blended mobility) от 6-12 ноември 2022г. в  гр. София.

Участници от Република България:

 1. Адвиа Чавдарова, с. Вълкосел, общ. Сатовча
 2. Айше Дживгова, с. Краище, общ. Белица
 3. Данка Капсъзова, с. Плетена, общ. Сатовча
 4. Емел Халимова, с. Слащен, общ. Сатовча
 5. Евелина Бошнакова, с. Плетена, общ. Сатовча
 6. Фатме Бей, с. Краище, общ. Белица
 7. Фердеза Сакалиева, с. Вълкосел, общ. Сатовча
 8. Елис Моллова, с. Кочан
 9. Лилия Колева, гр. Белица
 10. Юсуф Али, общ. Якоруда
 11. Мирослав Пидев, с. Сатовча
 12. Нанси Арнаудова, с. Сатовча
 13. Николай Манов, с. Слащен, общ. Сатовча
 14. Нуредин Муратов, гр. Якоруда
 15. Радостин Сафиев, с. Кочан, общ. Сатовча
 16. Венета Калоянова, гр. Белица
 17. Ивайла Хаджиева, гр. Гоце Делчев
 18. Илия Марваков, гр. Хаджидимово

 

Участници от Република Северна Македония

 1. Симона Гюрович, гр. Битоля, Република Северна Македония
 2. Ема Ташковска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 3. Мария Йовановска , гр. Битоля, Република Северна Македония
 4. Теона Йовановска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 5. Симона Ристевска , гр. Битоля, Република Северна Македония
 6. Александра Йосифовска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 7. Йована Мирчевска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 8. Ивана Здравевска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 9. Емилия Илийовска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 10. Адела Исова, гр. Битоля, Република Северна Македония
 11. Евгения Петанчевска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 12. Антигона Димовска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 13. Йована Анджиева, гр. Битоля, Република Северна Македония
 14. Мария Веляновска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 15. Ана Мария Йордановска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 16. Елена Божиновска, гр. Битоля, Република Северна Македония
 17. Християн Георгиевски , гр. Битоля, Република Северна Македония
 18. Антонио Кулевски, гр. Битоля, Република Северна Македония

 

Участници от Република Сърбия

 1. Милица Рангелов, Босилеград, Република Сърбия
 2. Саня Радойков, Босилеград, Република Сърбия
 3. Драгана Гонев, Босилеград, Република Сърбия
 4. Милица Александров, Босилеград, Република Сърбия
 5. Перица Стоянов, Босилеград, Република Сърбия
 6. Даниел Занков, Босилеград, Република Сърбия
 7. Стефан Зизов, Босилеград, Република Сърбия
 8. Владан Митрев, Босилеград, Република Сърбия
 9. Андрияна Илиев, Босилеград, Република Сърбия
 10. Данка Стойнева, Босилеград, Република Сърбия
 11. Игор Йорданов, Босилеград, Република Сърбия
 12. Сара Тосев, Босилеград, Република Сърбия
 13. Венка Димитрова, Босилеград, Република Сърбия
 14. Мартин Дионисиев, Босилеград, Република Сърбия
 15. Милкица Дионисиев, Босилеград, Република Сърбия
 16. Стевана Васев, Босилеград, Република Сърбия
 17. Ивана Васев, Босилеград, Република Сърбия
 18. Хелена Атанасов, Босилеград, Република Сърбия

 

    Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 2 ноември 2022 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu