Списък на финалистите в конкурса “Как да бъда част от решението – какво мога да направя за опазването на природата в своето ежедневие?” | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса “Как да бъда част от решението – какво мога да направя за опазването на природата в своето ежедневие?”

Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония и „Ecocenter Alapítvány“ Република Унгария, изпълнява проект  № 2020-2-BG01-KA205-079309 „Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век“, съфинансиран по програма „Еразъм+“ КД2.

Списък на финалистите в конкурса  „Как да бъда част от решението – какво мога да направя за опазването на природата в своето ежедневие?“, които ще вземат участие в седемдневно обучение (blended mobility) от 15-21 юли 2023г. в  гр. София.

Участници от Република България:

 1. Айлин Гъралийска, гр. Белица
 2. Айсел Юрукова, с. Дагоново, общ. Белица
 3. Айше Юзекчива, с. Сатовча
 4. Алиме Бузгьова, гр. Якоруда
 5. Асие Йълдъз, с. Краище, общ. Белица
 6. Валентина Лавчиева, с. Слащен, общ. Сатовча
 7. Гюлфие Сакалиева, с. Вълкосел, общ. Сатовча
 8. Дариян Падарев, гр. Белица
 9. Джемал Серьов, гр. Якоруда
 10. Зой Йорданидис, с. Сатовча
 11. Ивайла Хаджиева, гр. Гоце Делчев
 12. Рушан Топов, с. Вълкосел, общ. Сатовча
 13. Садетка Терзиева, с. Сатовча
 14. Салих Црънгалов, гр. Белица
 15. Сузана Кьойбашиева, с. Плетена, общ. Сатовча
 16. Сюлеймана Паспалова, гр. Якоруда
 17. Фатме Бей, с. Краище, общ. Белица
 18. Фатме Джилджова, с. Сатовча
 19. Медиха Лешова, гр. Якоруда
 20. Хатидже Джурина, гр. Якоруда-ръководител

   

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 11 юли 2023 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu