Списък на финалистите в конкурса за проектна идея: “Моето разбиране за предприемачески компетенции и умения на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея: “Моето разбиране за предприемачески компетенции и умения на бъдещето”

Фондация Българска Памет в партньорство със Сдружение за Македонско- Българско приятелство, гр. Битоля, Република Северна Македония  и
„Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова, изпълнява проект № 2019-3-BG01-KA105-077764 „Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея:

 „Моето разбиране за предприемачески компетенции и умения на бъдещето,

които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 22-26 март 2021г. в гр. София.

Участници от България:

 1. Айлин Гъралийска – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Белица
 2. Айлин Кисьова – СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Сърница
 3. Айлин Моллаахмед- СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Сърница
 4. Браян Аджамиев -СУ ,,Христо Ботев“, с.Вълкосел
 5. Владимир Господинов – СУ ,,Христо Смирненски“, с.Кочан
 6. Емел Бозова – СУ,,Св.Св. Кирил и Методий”,гр.Сърница
 7. Мирослав Пидев – СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘, с.Сатовча
 8. Незифе Бозова – УНСС
 9. Сайрет Меизинев – СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘, с.Сатовча
 10. Сафире Кумбарова – СУ ,,Христо Смирненски“, с.Кочан
 11. Сибел Байрактар – СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий”,гр.Сърница
 12. Силивя Юмер – СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘, с.Сатовча
 13. Тасин Къшев – СУ „Св. Св .Кирил и Методий“, гр.Белица
 14. Фазилен Саймина – ПГ “Петко Р. Славейков”, гр.Якоруда
 15. Фатме Бей – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Белица
 16. Фердеус Бабучева – СУ “Св.св. Кирил и Методий“, гр.Сърница
 17. Цветелина Ушева – Медицински университет, гр.София
 18. Ясмин Драганова – СУ,, Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда

Участници от Република Северна Македония:

 1. Александра Митровска – гр. Битоля, Република Северна Македония
 2. Ана-Мария Петковска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 3. Анастасия Крайчевска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 4. Ангела Димовска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 5. Ангела Митровска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 6. Ангела Михайловска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 7. Ангела Стефоска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 8. Андрея Николовска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 9. Антина Проеска- гр. Крушево, Република Северна Македония
 10. Асиме Лумановска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 11. Благица Янева – гр.Кавадарци, Република Северна Македония
 12. Виктория Деяноска- гр.Кичево, Република Северна Македония
 13. Елена Наумчева- гр.Кавадарци, Република Северна Македония
 14. Михаил Миленковски – гр. Битоля, Република Северна Македония
 15. Моника Петреска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 16. Никола Козаревски – гр. Битоля, Република Северна Македония
 17. Теодора Цветковска- гр. Битоля, Република Северна Македония
 18. Фросина Наумовска – гр. Битоля, Република Северна Македония     

Участници от Молдова:

 1. Альона Ушанли – лицей ”Иван Вазов”, гр. Тараклия
 2. Валентина Кирнева- „Аграрно-технически колеж”, с. Светлъй
 3. Виктория Кирякова -ТЛ ”Г.Гайдаржи‘‘, гр. Комрат
 4. Владлена Градескова- Политехнически университет, гр. Кишинев
 5. Вячеслав Кирнев -„Аграрно-технически колеж“ с. Светлъй
 6. Дария Попова- лицей ”Иван Вазов”, гр. Тараклия
 7. Диана Берова – Политехнически университет, гр. Кишинев
 8. Егор Беров – Гимназия гр. Тараклия  
 9. Екатерина Кройтор – ТЛ ”Г.Гайдаржи‘‘, гр. Комрат
 10. Ела Гетманченко- ТЛ ”Олимпий Панов‘‘ гр.Тараклия
 11. Игор Маевский – гимназия ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Горна Албота
 12. Ксения Кайряк – Политехнически университет, гр. Кишинев
 13. Людмила Андрешкова- ТЛ ”Г.Гайдаржи‘‘, гр. Комрат
 14. Наталия Узун – лицей ”Иван Вазов”, гр. Тараклия
 15. Татяна Кирнева – „Аграрно-технически колеж” с. Светлъй
 16. Татяна Чебанова – лицей ”Иван Вазов”, гр. Тараклия
 17. Юлиана Стоянова – „Аграрно-технически колеж“ с. Светлъй
 18. Юрий Кайряк – лицей „Иван Вазов“, гр. Тараклия

 Молим участниците от България да потвърдят участие в срок до 14 март 2021 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu