Списък на финалистите в конкурса за проектна идея: “Моята визия за европейското дигитално и устойчиво бъдеще” | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея: “Моята визия за европейското дигитално и устойчиво бъдеще”

Фондация Българска Памет  в партньорство със Сдружение „ГЛАС“ Босилеград, Р. Сърбия и „Дружество за българо- албанско приятелство“ гр.Корча, Република Албания изпълнява проект 2020-1-BG01-KA105-078703, „По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на транформативни умения, и умения на бъдещето“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за проектна идея:

 „Моята визия за европейското дигитално и устойчиво бъдеще, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 1721 май 2021г. в гр. София.

Участници от България:

 1. Габриела Пехливанова – СУ „Христо Смирненски “с. Кочан
 2. Елис Багрянова – СУ „Димитър Благоев “гр. Доспат
 3. Емел Кумбарова – СУ „Христо Смирненски “с. Кочан
 4. Емил Бошнаков- СУ „Христо Смирненски“ с. Кочан
 5. Емине Талипова- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сърница
 6. Жасмина Кехайова – СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат
 7. Исмет Даил – СУ „Христо Ботев “с. Вълкосел
 8. Мартин Карагьозов- СУ “Свети Климент Охридски“ с. Слащен
 9. Мира Арнаудова- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 10. Мирослав Пидев – СУ ,,Св.св. Кирил и Методий‘‘ с. Сатовча
 11. Мустафа Абди- гр. Якоруда
 12. Николай Манов- СУ „Свети Климент Охридски“ с. Слащен
 13. Росиана Орманова – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Сатовча;
 14. Сали Чирпанска – Белица
 15. Сайрет Мейзинев – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 16. Севдалина Мименова- СУ „Христо Ботев“ с. Вълкосел
 17. Фазилен Саймина –ПГ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 18. Фитие Краболи- НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев

Участници от Република Сърбия:

 1. Исидора Иванов – Гимназия Босилеград, 11 клас
 2. Тамара Захариева – Гимназия Босилеград, 11 клас
 3. Илина Александров- Гимназия Босилеград,12 клас
 4. Емилия Стаменова – Гимназия Босилеград, 11 клас
 5. Анджела Аначков- Гимназия Босилеград, 11 клас
 6. Андрияна Цеков – Гимназия Босилеград, 11 клас
 7. Мила Митрев – Гимназия Босилеград, 11 клас
 8. Игор Йорданов – Гимназия Босилеград, 9 клас
 9. Деян Димитров – Гимназия Босилеград,10 клас
 10. Владан Митрев- Гимназия Босилеград, 9 клас
 11. Перица Стоянов – Гимназия Босилеград, 9 клас
 12. Лука Христов- Гимназия Босилеград, 9 клас
 13. Братислав Стоименов – Гимназия Босилеград, 9 клас
 14. Симеон Христов – Гимназия Босилеград, 12 клас
 15. Сладжан Радойков – Гимназия Босилеград, 12 клас
 16. Стефан Пенев- Гимназия Босилеград, 11 клас
 17. Милица Александрова- Босилеград
 18. Мария Васева- Босилеград

 

Участници от Република Албания:

 1. Ангел Вангеловски- СОУ Пустец
 2. Антонио Колефски – СОУ Пустец
 3. Сотир Темелко – СОУ Пустец
 4. Кристи Траяноф – СОУ Пустец
 5. Деян Цале – СОУ Пустец
 6. Мартин Василофски – СОУ Пустец
 7. Маряна Никола – СОУ Пустец
 8. Маряна Колефски – СОУ Пустец
 9. Милена Митре -СОУ Пустец
 10. Ясмина Митре – СОУ Пустец
 11. Петранка Аго – СОУ Пустец
 12. Сара Темелко- СОУ Пустец
 13. Сузана Бачевски – СОУ Пустец
 14. Кристина Бачевски – СОУ Пустец
 15. Ана Джаво – СОУ Пустец
 16. Емилия Митре – СОУ Пустец
 17. Неда Пандовски- Неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий”гр. Билищ
 18. Елена Джамо – Неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий”гр. Билищ

 

Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 11 май 2021 г. на ел. адрес: hatidje.djurina@bgmf.eu

* Провеждането на младежкия обмен зависи от епидемичната обстановка, както и от наложените ограничения в Република България, Република Северна Македония и Република Сърбия.