Финалисти в конкурса за есе “ Аз съм Европеец – защото се чувствам такъв ” | Фондация Българска Памет
img

Финалисти в конкурса за есе “ Аз съм Европеец – защото се чувствам такъв ”

Списък на финалистите в конкурса за есе “ Аз съм Европеец – защото се чувствам такъв“, които ще вземат участие в XVII Есенен семинар на Фондация Българска Памет „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“ от 25 до 31 октомври 2015 г.

1 Аверин Чолак, с. Кайраклия, Република Молдова
2 Адиле Манова, с. Слащен, Република България
3 Айлин Кестенджиева, гр. Сърница, Република България
4 Айше Молла, гр. Якоруда, Република България
5 Албина Попова, Саратски район, Република Украйна
6 Александр Волков, с. Вознесени, Република Молдова
7 Александр Грабовар, с. Паркани, Република Молдова
8 Александр Пагур, с. Чоболакчия, Република Молдова
9 Александр Попов, гр. Твардица, Република Молдова
10 Александра Кичук, с. Московей, Република Молдова
11 Александър Димов, Саратски район, Република Украйна
12 Александър Цинор, Болградски район, Република Украйна
13 Али Мисанков, гр. Белица, Република България
14 Алие Башева, гр. Сърница, Република България
15 Анастасия Кисеолар, Тарутински район, Република Украйна
16 Анастасия Къса, гр. Комрат, Република Молдова
17 Анастасия Чеглатонева, Болградски район, Република Украйна
18 Ангелина Ищенко, Болградски район, Република Украйна
19 Андрей Куруч, Тарутински район, Република Украйна
20 Андрей Куцарев, Арцизки район, Република Украйна
21 Анна Денкова, Болградски район, Република Украйна
22 Анна Шаркова, Тарутински район, Република Украйна
23 Антонина Ваклинова, гр. Доспат, Република България
24 Аня Сариогло, с. Кирсово, Република Молдова
25 Арма Вълова, гр. Тервел, Република България
26 Берова Диана, гр. Тараклия, Република Молдова
27 Борис Жмутин, Болградски район, Република Украйна
28 Брага Лолита, с. Албота де Жос, Република Молдова
29 Вадим Коваржик, Тарутински район, Република Украйна
30 Вадим Тян, с. Вознесени, Република Молдова
31 Вадим Цънарь, гр. Тараклия, Република Молдова
32 Вайде Камберова, гр. Якоруда, Република България
33 Валентина Кънева, гр. Светлый, Република Молдова
34 Валерия Захатей, гр. Кишинев, Република Молдова
35 Валерия Скорич, Болградски район, Република Украйна
36 Велина Парутева, гр. Доспат, Република България
37 Виктория Кара, гр. Тараклия, Република Молдова
38 Владислав Цвятков, гр. Комрат, Република Молдова
39 Владислав Чебан, Тарутински район, Република Украйна
40 Вячеслав Чернов, гр. Комрат, Република Молдова
41 Георги Иванов, гр. Тервел, Република България
42 Дан Шарков, Тарутински район, Република Украйна
43 Даниил Каспировский, Болградски район, Република Украйна
44 Дарина Богдева, Болградски район, Република Украйна
45 Дария Арабаджи, Болградски район, Република Украйна
46 Джулета Кристинкова, с. Кортен, Република Молдова
47 Диана Герганова, с. Валя Пержей, Република Молдова
48 Диана Кавлак, гр. Тараклия, Република Молдова
49 Диана Стоянова, Тарутински район, Република Украйна
50 Диана Цапу, с. Валя Пержей, Република Молдова
51 Димитър Вълков, с. Чоболакчия, Република Молдова
52 Дмитрий Найденов, Арцизки район, Република Украйна
53 Дмитрий Стоев, с. Валя Пержей, Република Молдова
54 Дякива Алена, с. Кайраклия, Република Молдова
55 Евгений Бахов, с. Кортен, Република Молдова
56 Едуард Трандабула, гр. Тараклия, Република Молдова
57 Екатерина Мутавчи, гр. Чадър-лунга, Република Молдова
58 Елена Гайдаржи, с. Паркани, Република Молдова
59 Елена Минчева, гр. Чадър-лунга, Република Молдова
60 Елена Тропанец, Саратски р-н, Република Украйна
61 Елизавета Костенко, Болградски район, Република Украйна
62 Зоя Джильова, гр. Сатовча, Република България
63 Иван Бучков, с. Стояновка, Република Молдова
64 Иван Манастърлъ, с. Стояновка, Република Молдова
65 Иван Таукчи, гр. Чадър- Лунга, Република Молдова
66 Иван Хинев, Болградски район, Република Украйна
67 Иванина Иванова, гр. Тервел, Република България
68 Игор Кичук, с. Московей, Република Молдова
69 Игор Кула, Тарутински район, Република Украйна
70 Ина Касабова, гр. Доспат, Република България
71 Ина Серт, с. Московей, Република Молдова
72 Ирина Жижорик, с. Кирсово, Република Молдова
73 Ирина Язаджи, Тарутински район, Република Украйна
74 Кара Анастасия, Болградски район, Република Украйна
75 Карина Тафратова, гр. Комрат, Република Молдова
76 Катя Ганчева, гр. Тервел, Република България
77 Коларь Станислав, гр. Тараклия, Република Молдова
78 Константин Каратанас, Болградски район, Република Украйна
79 Константинова Татяна, Болградски район, Република Украйна
80 Лилия Бойкова, с. Кирсово, Република Молдова
81 Людмила Попова, Саратски район, Република Украйна
82 Максим Куршунжи, гр. Комрат, Република Молдова
83 Малена Парликова, гр. Кишинев, Република Молдова
84 Марина Терзи, гр. Тараклия, Република Молдова
85 Маринова Домникия, Болградски район, Република Украйна
86 Мария Камбур, Арцизки район, Република Украйна
87 Мартин Пелтеков, гр. Доспат, Република България
88 Мирослава Апостолова, гр. Тервел, Република България
89 Михаил Главчев, гр. Твардица, Република Молдова
90 Михаил Димов, Болградски район, Република Украйна
91 Михаил Плачков, Болградски район, Република Украйна
92 Надежда Константинова, гр. Комрат, Република Молдова
93 Наталия Балева, Болградски район, Република Украйна
94 Наталья Миленти, гр. Тараклия, Република Молдова
95 Нелина Илиева, гр. Тервел, Република България
96 Николай Карафизи, гр. Твардица, Република Молдова
97 Николай Ненов, Арцизки район, Република Украйна
98 Николай Семков, Болградски район, Република Украйна
99 Николай Узунов, Саратски район, Република Украйна
100 Николета Ненова, гр. Тервел, Република България
101 Нина Жечкова, гр. Тервел, Република България
102 Олга Бордеева, Болградски район, Република Украйна
103 Олга Кавлак, гр. Тараклия, Република Молдова
104 Олександра Хохитова, Болградски район, Република Украйна
105 Пламен Костовград, гр. Тервел, Република България
106 Пресила Няголова, гр. Тервел, Република България
107 Радостина Николова, гр. Тервел, Република България
108 Ралица Стоянов, гр. Тервел, Република България
109 Ратибор Иванов, гр. Кишинев, Република Молдова
110 Регина Зайкова, с. Кирсово, Република Молдова
111 Римма Сланина, гр. Чадър-лунга, Република Молдова
112 Роман Телпис, Арцизки район, Република Украйна
113 Савина Кехайова, гр. Доспат, Република България
114 Семра Айдън, гр. Тервел, Република България
115 Семьон Гороз, Арцизки район, Република Украйна
116 Сергей Стериополо, Болградски район, Република Украйна
117 Сергей Чернев, Болградски район, Република Украйна
118 Серкели Анастасия, гр. Тараклия, Република Молдова
119 Степан Гарчу, гр. Комрат, Република Молдова
120 Степан Сариев, Арцизки район, Република Украйна
121 Стефанида Караниколова, Арцизки район, Република Украйна
122 Стоянова Людмила, Болградски район, Република Украйна
123 Татьяна Стоева, гр. Чадър-лунга, Република Молдова
124 Татяна Бахчеван, с. Паркани, Република Молдова
125 Татяна Драгиева, с. Константиновка, Република Молдова
126 Татяна Изотова, Болградски район, Република Украйна
127 Татяна Узун, Тарутински район, Република Украйна
128 Фатме Шлянгова, гр. Сърница, Република България
129 Хава Манзурска, гр. Якоруда, Република България
130 Юлия Златова, Саратски район, Република Украйна
131 Юлия Карабаджак, Тарутински район, Република Украйна
132 Юлия Стоянова, Тарутински район, Република Украйна
133 Яница Стоянова, гр. Тервел, Република България