Списък на финалистите в конкурса за есе “Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата” след допълнителна селекция | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса за есе “Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата” след допълнителна селекция

Фондация Българска Памет, в партньорство с „Дружеството за българо- албанско приятелство“гр. Корча, Р. Албания и Община на българите в Гагаузия“ гр.Комрат, Р.Молдова, изпълнява проект  № 2019-3-BG01-KA105-077870, „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе след извършена допълнителна селекция:

Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата“,

които ще вземат участие в петдневен младежки обмен в гр. София от 19-23 юли 2021г.

 

Участници от Република България

 1. Анна Илиева Бакърова- гр. Гоце Делчев
 2. Асен Асенов Хамалов – гр. Гоце Делчев
 3. Белослава Вангелова Вангелова -гр. Гоце Делчев
 4. Елена Георгиева Алексова -гр. Гоце Делчев
 5. Виктория Атанасова Атанасова- гр. Гоце Делчев
 6. Дара Росенова Попова -гр. Гоце Делчев
 7. Димитрина Тодорова Донкова- гр. Гоце Делчев
 8. Димитър Славов Янев -гр. Гоце Делчев
 9. Ибрахим Джуков- с. Вълкосел
 10. Иван Илиев Халевачев -гр. Гоце Делчев
 11. Лия Йовева- УНСС
 12. Мария Петрова Гудева -гр. Гоце Делчев
 13. Надежда Стойчева Попова -гр. Гоце Делчев
 14. Нелина Севдинова Чинарска- гр. Гоце Делчев
 15. Николая Атанасова Попова -гр. Гоце Делчев
 16. Сабрина Сабриева Чаушева -гр. Гоце Делчев
 17. Цветина Димитрова Димитрушева- гр. Гоце Делчев
 18. Юлиян Славчов Палов – гр. Гоце Делчев

 

      Участници от Република Албания

 1. Васил Митре – гр. Корча
 2. Пандо Сотири -СОУ „Пустец“
 3. Елена Джамо – Неделни Курсове „Св. Св. Кирил и Методий Билищ
 4. Петранка Аго- СОУ „Пустец“
 5. Мария Колефски -СОУ „Пустец“
 6. Благойче Търпо- СОУ „Пустец“
 7. Марияна Никола – СОУ „Пустец“
 8. Цветан Вангелофски -СОУ „Пустец“
 9. Ангел Насто- СОУ „Пустец“
 10. Наталиа Наколофски – СОУ „Пустец“
 11. Сара Темелко- СОУ „Пустец“
 12. Кристина Ставре – СОУ „Пустец“
 13. Деян Цале – СОУ „Пустец“
 14. Валентин Вурмо – с. Долна горица
 15. Адисе Хасанай- гр. Кукъс
 16. Клайди Мучмата- гр. Кукъс
 17. Ангел Вангеловски- гр.Корча
 18. Горан Аргир – с. Зърновско

 

 

Участници от Република Молдова

 1. Александр Кошелев – Кишиневски технически университет.
 2. Ана Коврикова- 12 клас, ТЛ ”Н.Третяков”, гр. Комрат
 3. Вероника Челак – Комратски Държавен университет
 4. Ирина Шикил –  10 клас,  ТЛ ”Тузлов”, с. Кирсово
 5. Каролина Байрак- Комратски Държавен университет
 6. Ивана Курдогло- Комратски Държавен университет
 7. Головко Татьяна- Комратски Държавен университет
 8. Яна Дериволкова – ТЛ ”Иван Вазов”, гр.Тараклия
 9. Мария Гречанли – ТЛ ”Олимпий Панов”гр.Тараклия, 9 клас
 10. Даниил Стоев – ТЛ ”Олимпий Панов” гр.Тараклия, 11 клас
 11. Анастасия Маркова – ТЛ ”Олимпий Панов” гр.Тараклия, 11 клас
 12. Татяна Ковлак – ТЛ ”Олимпий Панов”, гр.Тараклия, 11 клас
 13. Роман Карабаджак – ТЛ ”Иван Вазов”, гр.Тараклия, 10 клас
 14. Татяна Чебанова – 12 клас , ТЛ ”Иван Вазов”, гр.Тараклия
 15. Иван Кабак – Комратски колеж 
 16. Aнна Гречанли – ТЛ ”Олимпий Панов” 9 клас
 17. Алексей Ламбру – Гимназия ”Иван Инзов’ гр. Тараклия, 10 клас
 18. Полина Славова – ТЛ ”Гайдаржи”  9 клас