Списък на финалистите в конкурса за есе: „Предприемачеството като опция за заетост и развитие” | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса за есе: „Предприемачеството като опция за заетост и развитие”

Фондация Българска Памет, Република България изпълнява проект 2015-3-BG01-KA347-022626 „Младежки форум за предприемачество и демография”, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.

Списък на финалистите в конкурса за есе:
„Предприемачеството като опция за заетост и развитие”, които ще вземат участие в тридневен форум в гр.София в периода 8-10 септември 2016г.

1. Адиле Юсуф Шабу, с. Брезница
2. Адриана Амушева, с. Слащен
3. Айлин Мусова, с. Вълкосел
4. Айсен Сапунджи, Якоруда
5. Айше Джалил, гр. Якоруда
6. Алпай Мехмед, гр. Тервел
7. Анита Дойкова, гр. Доспат
8. Антонина Ускова, гр. Доспат
9. Арма Вълова, гр. Тервел
10. Басри Барзев, с. Вълкосел
11. Велина Парутева, гр. Доспат
12. Веселена Халачева, гр. Тервел
13. Георги Гугалов, гр. Якоруда
14. Джанер Башчобанов, с. Вълкосел
15. Джемиле Тупева, гр. Белица
16. Дунка Еланчева, с. Юруково, общ.Якоруда
17. Екатерина Ганчева, гр. Тервел
18. Елена Папалюгова, гр. Гоце Делчев
19. Емине Калвичева, с. Вълкосел
20. Живко Пенчев, гр. Тервел
21. Ибрахим Хаджиемин, с. Вълкосел
22. Илияна Мигдина, гр. Хаджидимово
23. Кевин Хаджиев, с. Вълкосел
24. Кезим Медев, с. Огняново
25. Кенан Юзеир, гр. Тервел
26. Киара Юрукова, с. Абланица
27. Къдрие Авдикова, с. Рибново
28. Летве Бошнакова, с. Рибново
29. Мелина Башова, с. Слащен
30. Мустафа Барзев, с. Вълкосел
31. Нанси Узунова, с. Абланица
32. Нериман Топчиева, гр. Гоце Делчев
33. Неше Имамова, с. Абланица
34. Петър Георгиев, гр. Тервел
35. Пресила Няголова, гр. Тервел
36. Радостина Николова, гр. Тервел
37. Рукие Кунгьова, гр. Якоруда
38. Сабие Пергьова, гр. Якоруда
39. Савина Кехаьова, гр. Доспат
40. Сайде Макьова, гр. Якоруда
41. Фатиме Гагъмова, с.Краище, общ. Белица
42. Фатме Колашова, гр. Белица
43. Фатме Фета, гр. Гоце Делчев
44. Хава Манзурска, гр. Якоруда
45. Христина Христова, гр. Тервел
46. Цетелина Кирилова, гр. Гоце Делчев
47. Шакир Трох, с. Вълкосел
48. Ясмин Феим, гр. Тервел

________________________________________

Моля, всички класирани да потвърдят участие в срок до 20.08.2016г., на ел. адрес: info@bgmf.eu,