Списък на финалистите в конкурса за есе: „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите” | Фондация Българска Памет

Списък на финалистите в конкурса за есе: „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”

3_bgmf_erasmus_center

 

Фондация Българска Памет, гр. София, Република България в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ) иОбщина на българите в АТО Гагаузия”, Република Молдова изпълняваме проект

2016-1-BG01-KA105-023018 „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

„Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”, които ще вземат участие в седемдневен младежки обмен от 4-10 юли в гр. София.

 

Участници от България:

 1. Айлин Мусова- СОУ „Христо Ботев” с. Вълкосел, 10 клас
 2. Антонина Ускова – СОУ „Димитър Благоев” гр. Доспат, 11 клас
 3. Анита Дойкова – СОУ „Димитър Благоев”гр. Доспат, 10 клас
 4. Велина Парутева- СОУ „Димитър Благоев”гр.Доспат, 10 клас
 5. Елена Папалюгова- ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев, 11 клас
 6. Летве Бошнакова – СОУ „Йордан Йовков” с. Рибново, 10 клас
 7. Мустафа Барзев- СОУ „Христо Ботев” с. Вълкосел, 11 клас.
 8. Неше Имамова- СОУ „Св. Паисий Хилендарски”с. Абланица, 11 клас
 9. Нериман Топчиева- ПМГ „Яне Сандански” Гоце Делчев,11 клас
 10. Крис Зейнев- СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица, 9 клас
 11. Кевин Хаджиев- СОУ „Христо Ботев” с. Вълкосел, 10 клас
 12. Емине Дунгя- Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица, 11 клас
 13. Мустафа Бунцев – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда, 10 клас
 14. Ибрахим Кунгьов- ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда, 11 клас
 15. Джемал Кунгьов- ПГМ „ Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда, 9 клас
 16. Фатиме Колашова- СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Белица, 11 клас
 17. Шазие Сариева- НПГ „ Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев, 12 клас
 18. Шазие Ходжова- ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград, 9 клас
 19. Рахим Арнаудов- ОУ „Христо Ботев“ с. Долно Дряново
 20. Атанас Стоев- ОУ „ Никола Вапцаров“ с. Црънча

 

Участници от Македония:

 1. Зоран Сарафиловски – гр. Кичево, Република Македония
 2. Сара Костовска – гр. Прилеп, Република Македония
 3. Ана Кръстевска – гр. Битоля, Република Македония
 4. Милена Николоска – гр. Прилеп, Република Македония
 5. Андрей Лозановски – гр. Битоля, Република Македония
 6. Диана Баджовска – гр. Битоля, Република Македония
 7. Кристиян Петровски – гр. Битоля, Република Македония
 8. Кристина Коларовска – гр. Битоля, Република Македония
 9. Ангела Петрушевска – гр. Прилеп, Република Македония
 10. Павле Ночески – гр. Кичево, Република Македония
 11. Рената Поповска – гр.Битоля, Република Македония
 12. Филип Георгиевски – гр. Битоля, Република Македония
 13. Християн Стояновски – гр. Кичево, Република Македония
 14. Симеон Арсов – гр. Кочани, Република Македония
 15. Мартин Фидановски – гр. Битоля, Република Македония
 16. Александар Ристевски – гр. Битоля, Република Македония
 17. Александар Дамчески – гр.Битоля, Република Македония
 18. Мария Илиева – гр. Битоля, Република Македония
 19. Златка Димовска – гр. Битоля, Република Македония
 20. Маринела Петреска – гр. Битоля, Република Македония

 

Участници от Молдова:

 1. Лилия Кривой- гр. Комрат, Република Молдова
 2. Полина Холобок- гр. Чадър Лунга, Република Молдова
 3. Виктория Апостолова- с. Паркани, Република Молдова
 4. Андрей Велвич- с. Паркани, Република Молдова
 5. Иван Чимили-с. Паркани, Република Молдова
 6. Арина Радулова- с. Паркани, Република Молдова
 7. Олга Петрова- с. Валя –Пержей, Република Молдова
 8. Виктория Тодорова- с. Валя –Пержей, Република Молдова
 9. Елена Паничерская- гр. Тараклия, Република Молдова
 10. Наталия Мелинте- гр. Тараклия, Република Молдова
 11. Ина Серт- с. Московей, Република Молдова
 12. Елена Барон- с. Московей, Република Молдова
 13. Ирина Тарновская- с. Московей, Република Молдова
 14. Дария Панайотова- гр. Чадър Лунга, Република Молдова
 15. Наталия Чебан- гр. Чадър Лунга, Република Молдова
 16. Регина Зайкова- с. Кирсово, Република Молдова
 17. Агафия Никифорцева- гр. Кишинев, Република Молдова
 18. Лилия Бойкова- с. Кирсово, Република Молдова
 19. Тамара Кассир- с. Московей, Република Молдова
 20. Татяна Раковчена- гр. Комрат, Република Молдова