Списък на финалистите в конкурса за есе за участие в тридневен семинар в Благоевград 26-28 февруари 2016г. | Фондация Българска Памет
img

Списък на финалистите в конкурса за есе за участие в тридневен семинар в Благоевград 26-28 февруари 2016г.

Фондация Българска Памет, гр. София, Република България, изпълнява проект “Комуникация за Ориентиране на Младите в Политиките за Активно Стартиране – КОМПАС(2015-2-BG01-KA347-014475), финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.

Списък на финалистите в конкурса за есе:

„5 идеи за моето развитие и развитието на моето населено място”, които ще вземат участие в тридневен семинар в Благоевград  26-28 февруари 2016г.

 

Класираните трябва да потвърдят участие на info@bgmf.eu

 

 1. Абибе Арнауд- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“с. Сатовча
 2. Авушка Бикова- XI клас, ПГ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 3. Авушка Вакльова- XII клас, ПГ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 4. Аделина Манова- XI клас, СОУ „Св. Климент Охридски” с. Слащен
 5. Адиле Шабу- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Брезница
 6. Адрияна Амушева- X клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 7. Айлин Кокударева – IX клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 8. Айлин Моллова – X клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 9. Айлин Мусова- СОУ „ Христо Ботев“ с. Вълкосел
 10. Айлин Петреликова- ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 11. Айрин Барутева- IX клас, СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица
 12. Айше Джалил- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда
 13. Айше Кунгю- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 14. Айше Кимова- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 15. Айше Куньова- X клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 16. Айше Молла – XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Якоруда
 17. Албертина Шамова- XII клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 18. Александър Джамбазов- НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 19. Али Мустафа – XII клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 20. Али Мисанков- XII клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 21. Алин Вакльов- IX клас,  Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 22. Алина Жульова- X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 23. Ани Канатова- IX клас, СОУ“ Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 24. Анифе Камберова- XI клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 25. Анифе Кехаьова- X клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 26. Анифе Табакова- XII клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 27. Арифе Исмаил- X клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 28. Атидже Шаранска- X клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 29. Атидже Шишкова – IX клас, СОУ “Св. Паисий Хилендарски ” с. Абланица
 30. Ахмед Манзурски- X клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 31. Ахмед Бъсков- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Белица
 32. Благовестка Кръстева-XII клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 33. Вайде Ишанина- XII клас, СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда
 34. Вайде Юрук- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 35. Вайде Бикова- XI клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 36. Вайде Камберова- XII клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 37. Валентин Кацаров- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 38. Ваня Самокишева- XII клас,ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 39. Венета Хаджиева- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“с. Сатовча
 40. Вилдан Конедарева- XII клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 41. Виолета Милева- XI клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 42. Габриела Айролова- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 43. Гергана Лапчева- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
 44. Гергина Мадолева- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 45. Гюлизара Шериф-  X клас, СОУ ” Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица
 46. Гюлтен  Барут – XII клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 47. Даяна Доспатлиева- X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 48. Дениз Влайков- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 49. Джемал Манзурски- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 50. Джени Ахмед- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 51. Дунка Еланчева- XI клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 52. Еднан Метушев- XI клас, СОУ „Паисий Хилендарски“с. Абланица
 53. Екатерина Стаматова- IX клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 54. Екатерина Михайлова- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 55. Елена Папалюгова- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 56. Ели Карагьозова- XI клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 57. Еляса Хасан- IX  клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Абланица
 58. Емел Шинде-X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда
 59. Емел Мехмедова- XI клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 60. Емел Чаушева- XI клас , СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 61. Емине Дунгя- IX клас,Гимназия „Никола  Вапцаров“ гр.Белица
 62. Емине Кълвичева- X клас, СОУ „Христо Ботев“с. Вълкосел
 63. Емине Юрукова- ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 64. Ергюн Гурбев- IX клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 65. Естел Алендарова- X клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 66. Естел Узунова- IX клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 67. Зелиха Еручка- XI клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 68. Зоя Джилджова- СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 69. Ибраим Сопов- X клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 70. Ибрахим Хаджиемин-  СОУ,,Христо Ботев” с. Вълкосел
 71. Ибрахим Мангов- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 72. Ивана Тилева- XI клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 73. Ивана Малинова – IX клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 74. Ивана Милева- XI клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 75. Ивет Бялева- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 76. Илдъз Шишкарева- СОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Абланица
 77. Инцафка Гърбева- X клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 78. Йоан Бойчев- IX клас, НПГ„Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 79. Ирен Гърбева- XI клас СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
 80. Ирен Хавальова- XII клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 81. Ирен Чакърова – СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 82. Исмаил Дурльов- XI клас, ПГМ „Петко Р. Славейков“ гр. Якоруда
 83. Каролина Еледжикова- IX клас , СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 84. Кевин Хаджиев- X клас, СОУ,,Христо Ботев” с. Вълкосел
 85. Кери Пламенова Газиева- XII клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 86. Къдрие Авдик- XII клас, СОУ „ Йордан Йовков“ с. Рибново
 87. Лина Хаджиева- X клас, СОУ „Св. Климент Охридски” с. Слащен
 88. Луиза Метушева- СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
 89. Магбуле Ушева- XII клас , СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 90. Малин Хаджиев- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 91. Мария Пръчкова – IX клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 92. Мартин Мандев- XI клас, СОУ „Христо Смирненски“ с. Кочан
 93. Мейче Бабучева- СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 94. Мелда Адем Ибиш- X клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 95. Мелина Башова- X клас, СОУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
 96. Мехмед Бичков- XII клас, СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 97. Мехмед Кичук- XI клас, СОУ „ Христо Ботев“ с. Вълкосел
 98. Микаела Моллова- IX клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 99. Михаил Мулячки- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 100. Младен Тачев- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 101. Моника Йорданова- XII клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 102. Мохаммед Хюсейн- XII клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 103. Муса Аянски – XI клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 104. Муса Барабун- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 105. Муса Дунгьов- XI клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 106. Мустафа Ахмедали- XII клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 107. Мустафа Барзев- СОУ „Христо Ботев“ с. Вълкосел
 108. Мустафа Мизур- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 109. Мустафа Мисанков- XII клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 110. Наджие Вакльова- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 111. Надя Патинова- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 112. Найле Авалева-XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“с. Сатовча
 113. Найле Комарова- X клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 114. Найме Моллова- IX клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Абланица
 115. Найме Хадживезула- СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда
 116. Нанси Узунова- XI клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 117. Невсе Сирак- X клас, СОУ „Йордан Йовков“ с. Рибново
 118. Неджибе Реджепова- X клас, СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 119. Нелина Шишкова- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 120. Нери Гегова- X клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 121. Нериман Вакльова- XI клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 122. Нериман Топчиева- XI клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 123. Неше Имамова- XI клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 124. Никол Мешенлиева- XI клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 125. Николина Манова- IX клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 126. Петя Тункова-IX клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 127. Радостина Тахирова- XII клас, СОУ „Христо Смирненски“ с. Кочан
 128. Радостина Тупарова- XII клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 129. Рашиде Геройска – XII клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 130. Ремизе Пуленова- СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 131. Решиде Дунгьова- XI клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 132. Ричард Замфиров- XI клас, СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 133. Рукие Кунгьова- XI клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 134. Рукие Тачева- Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 135. Румен Карасмилов- XII клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 136. Сабие Пергьова- XI клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 137. Сабри Камберов- XII клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 138. Сайде Дрангова- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 139. Сайде Макьова- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда
 140. Севджан Атип- СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
 141. Селвер Калвун-XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 142. Сибел Башова-IX клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 143. Сибел Меизинева – X клас,  СОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Абланица
 144. Силвет Пуленова- X клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Слащен
 145. Сузан Чакърова-XI клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 146. Таркан Халваджиев- XI клас, СОУ „Христо Ботев“ с. Вълкосел
 147. Фабияна Реванска- Гимназия „Никола Вапцаров“гр. Белица
 148. Фатиме Коренарска-X клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Белица
 149. Фатиме Рогльова- IX клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица
 150. Фатиме Халил Али- XI клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 151. Фатма Абди – XI клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 152. Фатма Табанли- XII клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 153. Фатме Капсъзова- XII клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“с. Сатовча
 154. Фатме Уланова- СОУ „ Йордан Йовков“ с. Рибново
 155. Фатме Фета-XI клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 156. Фериска Капитанова- IX клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 157. Филдез Табанли- X клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 158. Хабибе Сунай- XII клас, ГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград
 159. Хава Манзурска- XI клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 160. Хава Реджеп – X клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 161. Ханифе Караюсейн- X клас, ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев
 162. Хюсеин Барабунов- „ПГ по транспорт“  гр. Разлог
 163. Хюсейн Мисанков- СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица
 164. Цветелина Младенова- IX клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
 165. Шайме Лишева- IX клас, ПГМ „Петко Славейков“ гр. Якоруда
 166. Юлияна Душева- IX клас, НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 167. Юслен Бекташ- СОУ „Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 168. Юсуф Саймин- XI клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда
 169. Ясмин Гегова- СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица
 170. Яхя Яхя- XII клас, Гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Белица