Социални профили | Фондация Българска Памет
img

Социални профили

Моят гост днес е много трудно да бъде представен. Не защото няма какво да се каже за него, а напротив, защото проектите, с които се е ангажирал, са толкова много и толкова разностранни, че човек се пита как изобщо е възможно те да бъдат обхванати и реализирани. Но може би тайната на неговия успех се крие в духа на Освобождението, който той е наследил от своите деди и който се опитва да въплъти в съвременния живот. Онзи дух на съзидание и себераздаване, благодарение на който младата българска държава поема към просперитета. Не случайно неговото мото е, че най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш сам. Представям ви филантропа, предприемача, иноватора, музиканта, д-р Милен Врабевски, основател на фондация Българска памет.