Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век” | Фондация Българска Памет
img

Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век”

Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония и „Ecocenter Alapítvány“ Република Унгария, изпълнява проект  № 2020-2-BG01-KA205-079309 „Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век“, съфинансиран по програма „Еразъм+“ КД2.

Основната цел на проекта е, чрез интердисциплинарен подход, да се разработи иновативна методика за изграждане на социално-екологични и еко-предприемачески знания и умения,която да бъде развита и тествана с 15 младежки работници и 60 млади хора от трите държави. Посредством изпълнението на проекта, партньорите се стремят да формират в целевите групи знания и умения по социална екология, които допринасят за справянето със съвременните еко-предизвикателства, като изменение на климата, изчерпване на ключови природни ресурси и загуба на биоразнообразие.

В тази връзка обявяваме конкурс за есе на тема „Как да бъда част от решението – какво мога да направя за опазването на природата в своето ежедневие?“

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез изпращане на апликационна форма, както и разработване на есе по зададената тема, което следва да бъдат изпратени на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 16г. до 24г. от Югозападна България (общините Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Белица, Хаджидимово, Сатовча, Доспат, Сърница).

Кандидатите трябва да владеят английски език.   

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в 7 дневна смесена мобилност /blended mobility/,  коqто ще се проведе в град София в периода  15-21.07.2023 г. Работен език на смесената мобилност е английски.

До кога?

Моля, в срок до 5 юли 2023 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате апликационна форма и есе.

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.