Семинарът по роботика и дигитални умения в Струмица започва след ден | Фондация Българска Памет
img

Семинарът по роботика и дигитални умения в Струмица започва след ден

XXII-ия Пролетен семинар във Варна “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност” се пренася в гр. Струмица, Р. Македония. На 28 май Фондация „Българска памет“ ще проведе семинар по „Роботика и дигитални умения“. В него ще участват повече от 200 деца от Струмица и Делчево, които ще се срещнат с изявени личности от различни сфери на високите технологии и дигиталното предприемачество.

Избрахме темата на семинара да бъде „Роботика и дигитални умения“, тъй като вярваме, че младите хора трябва да са подготвени за технологичното бъдеще, което ги очаква. Темата кореспондира и с един от четирите приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, а именно: „Цифрова икономика и умения на бъдещето”, насърчавайки младите хора да усвоят компетенциите на XXI век за постигането на конкурентна, гъвкава и успешна Европа.

Инициативата е част от активностите на Фондация “Българска памет” за европейска образователна и професионална перспектива на младите хора в региона, както и за активното трансгранично сътрудничество между България и Македония.