“Св. св. Кирил и Методий и държавата на духа” пред Народен театър “Иван Вазов” в София | Фондация Българска Памет
img

“Св. св. Кирил и Методий и държавата на духа” пред Народен театър “Иван Вазов” в София

По случай 1150-годишнината от Моравската мисия на Кирил и Методий и от създаването на старобългарския книжовен език, посвещавам тази изложба на автентичния български принос в световната култура, кирилицата – българската азбука.

В духа на Кирило-Методиевото дело, и днес имаме основание да припомняме значимостта и непреходността на книжовното ни наследство в историята на европейската цивилизация на знанието, просперитета и духовността. Искрено се надявам да възпитаме младото поколение да се прекланя пред словото, да се гордее със своята родна азбука кирилицата и да се вълнува от спомена за Златния век на България, люлка на идеята за книжовност, сътворена на роден език.

С присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., кирилицата  стана третата официална азбука в европейското семейство, след латинската и гръцката азбуки, и по този начин България дава за втори път официален статут в Европа на българската азбука – кирилицата. С това България дава импулс на културния диалог, интеграцията и създаването на споделена културна традиция и идентичност, която възпитава духа на европейското бъдеще.

Д-р Милен Врабевски

Председател на Фондация Българска Памет