Първи модул #EUIntegrateYOUth от Академията за млади регионални лидери и Евроинтеграция продължава | Фондация Българска Памет
img

Първи модул #EUIntegrateYOUth от Академията за млади регионални лидери и Евроинтеграция продължава

Двумодулната академия за млади регионални лидери и Евроинтеграция, която се реализира благодарение на стратегическото партньорство между Фондация Българска Памет и Фондация Ханс Зайдел, стартирало още през 2015 година, продължава в интерактивни сесии, интересни беседи и дискусии с вдъхновяващи събеседници от законодателната и местната власт.

 

В тематична сесия: “Надеждна Европейска перспектива на Западните Балкани – стратегически решения в трудни за лидерите времена”, участниците от двете държави – България и Република Северна Македония гледаха и дискутираха видеозаписи с реално изнесени в Европейския парламент речи, като най-голямо вдъхновение младите участници почерпиха от речта на Федерика Могерини относно външната политика на ЕС с фокус върху разширяването и европейската перспектива на Западните Балкани.

Следвайки модела на Европейските лидери и на база на получените знания от предходния ден за правилата на „великия оратор и комуникатор“,  участниците успяха в рамките на симулационна игра да влязат в ролята на членове на Европейския парламент от различни ресорни комисии, като сами подготвиха изказвания, представящи различни аспекти на процеса на присъединяване на Западните Балкани.

 

Виртуална разходка из Народното събрание на Република България, реализирана благодарение на г-жа Елена Каменова, експерт към протокола на Народното събрание на Република България, насочи вниманието на младите участници върху ролята на националните парламенти в процеса на присъединяване към ЕС, като те имаха възможността да разгледат историческата зала на българския Парламент, където в далечната 1995 г.  е взето решението за присъединяване на България към ЕС, както и да погледнат оригинални екземпляри от четири поредни български Конституции.

 

В интерактивна сесия г-н Христо Гаджев, народен представител и заместник председател на Комисията по Външна политика към 44-то Народно събрание на  България, споделяйки личната си история на действащ български политик, задълбочи познанията на младите участници за парламентаризма, като направи обзор на основните предизвикателства, с които политиците и младите лидери се сблъскват по своя път. Г-н Гаджев представи пред активната аудитория повече подробности за съдържанието и процеса на сключване на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Северна Македония и сподели, че именно младите могат да инициират свързаност и заедност и да имат най-чистата дефиниция за тях.

 

Под мотото „Европа в моето населено място“ беше проведена среща с г-н Рангел Марков, кмет на район Банкя, който представи пред участниците  спецификата на работата на местната власт и нейното европейско измерение за район „Банкя“.

 

Г-н Марков представи на младите участници знаково място за района – реновираната балнеолечебница в Банкя, построена през 1907г. още по времето на Фердинанд, известна още като Царската баня, чието великолепие до ден днешен впечатлява със своята европейска архитектура. Нейн архитект  е проф. Карл Хохедер от Мюнхен, център на германската провинция Бавария.

Г-н Марков разказа на младежите за многогодишните усилия на местната власт да се вдъхне нов живот на тази емблематична сграда за Банкя, които включват разнообразни, доказали своята ефективност методи, а именно – почерпен европейски опит по линията на побратимени градове, обмяна на опит и добри практики с други градове в Европа; привличане на инвеститор за реставрация; подбор на концесионер с опит в съвременното управление на балнеоложки обекти, защита на проекта пред националното правителство и Столична голяма община, респективно Столичен общински съвет.

 

В една от залите в края на срещата г-н Рангел Марков сподели ценни житейски съвети на младите лидери, а именно да бъдат отдадени на каузите, които ги привличат, да мечтаят смело, да се развиват и работят упорито без да правят анализ ползи-разходи във влаганите от тях усилия.

 

В последната сесия за деня, участниците обобщиха наученото чрез мисловни карти – Mind Map, създадени от самите тях.

 

От следващите дни младите лидери продължават с втория модул на Академията #YRLforEU, посветен на: „Психология на личността, лидерството и успеха чрез вдъхновение от житейска библиотека”, в рамките на които лектори ще бъдат: Георги Станков, психолог, преподавател и организатор на общности. Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по дисциплината „Умения за въздействие“ и Проф. д.с.н. Цветан Давидков,  катедра “Стопанско управление”, Стопански факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”.