Първа транснационална среща в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” | Фондация Българска Памет
img

Първа транснационална среща в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура”

В периода 27-29 септември 2021 г. Фондация Българска Памет, Сдружение „Глас“ Босилеград  и „Сдружение за Македонско-българско приятелство“ гр.Битоля реализираха първата транснационална среща в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” 2020-1-BG01-KA227-YOU-095019, КД2, програма „Еразъм+“.

Основният акцент на срещата в Босилеград бе партньорите да се ангажират с отговорностите и задълженията си по проекта, изготвяне на времеви график, както и детайли във връзка с работата по първия интелектуален продукт- „Доклад с добри европейски практики в сферата на междукултурната свързаност, творчеството и предприемчивостта“.

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.