ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА, ЛИДЕРСТВОТО И УСПЕХА | Фондация Българска Памет
img

ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА, ЛИДЕРСТВОТО И УСПЕХА

Втория модул от Академията за млади регионални лидери и евроинтеграция, който се проведе от 30 юни до 1 юли, бе посветен на психология на личността, лидерството и успеха. Програмата представляваше комбинация от интерактивни сесии; игри, базирани на учене чрез преживяване, водени от вдъхновяващите лектори и обучители: г-жа Лиана Петрова, психолог и психотерапевт, проф. д.с.н. Цветан Давидков, катедра “Стопанско управление”, Стопански факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Г-жа Лиана Петрова фокусира вниманието на младите лидери върху това защо е важно да познават силните и слабите си страни и се спря на специфичните характеристики на шест личностни архетипа по класификацията на Карл Пирсън („невинен“, “сирак“, „скитник“, „воин“, „мъченик“ и „маг“). Обясни им важността на себеопознаването, което има важно значение, тъй като подпомага човека в неговия живот и дейност. Точното и обективно възприятие за себе си помага на личността по-разумно да постига целите си, както и умело да подбира средствата за осъществяването им.

Една от сесиите беше насочена към практикуването на асертивен тип поведение. Асертивността е форма на поведение, при която се демонстрира, както уважението към себе си, така и уважението към другите хора. Тя се основава на философията за личната отговорност и съзнанието за правата на другите хора. Асертивното поведение отразява разбирането за личната ценност на всеки. Участниците прозряха, че да си асертивен означава да осъзнаеш, че имаш редица права, които можеш да използваш и защитаваш, да си наясно с чувствата си, да се изразяваш точно, ясно и конкретно, като в същото време не доминираш над другите и не си агресивен към тях.

Чрез практически занимания и анализ на лични случки в ежедневието, участниците идентифицираха свои притеснения (като говорене пред публика, общуване в йерархична среда, „страх от провала“) като търсиха и намираха начини да ги преодоляват. Младите лидери имаха възможност да направят оценка на собствените си качества и умения, да преосмислят житейските си ценности и да си поставят цели, с които максимално да реализират своя потенциал в бъдеще. Обучението им помогна да развият умения, от които се нуждаят за постигане на житейските си планове, с които да се повиши увереността им и да доведат до по-пълноценен и по-качествен живот, както в личен, така и в професионален план.

Проф. Цветан Давидков представи разликите между ръководството и лидерството. Доброто лидерство води до добри междуличностни отношения, по-висок морал между членовете на екипа, ефективно протичащи групови процеси и до по-висока производителност. Доверието бе подчертано като важна предпоставка за крайния успех на всяка инициатива. В рамките на своята интерактивна сесия проф. Давидков разясни елементи от основните теории за лидерството, а именно теория за чертите, теория за лидерското поведение, лидерство според обстоятелствата и управленска решетка. Задачата на един лидер е да вдъхновява и мотивира членовете на екипа да работят според възможностите си, в търсене на най-добрите резултати, на които са способни. Да бъдеш ефективен лидер изисква редица качества и характеристики, с помощта на които се насърчават хората към успех. Лидерът не само задава посоката, той води по пътя и винаги подкрепя своите служители в стремежа им да реализират себе си и да надградят постинатото до този момент. Наученото в модула ги накара да осъзнаят, че пътят на всеки лидер е съпътстван с труд, усилия и стремеж към усъвършенстване.

Денят продължи с интерактивни занимания и работа по групи, където участниците имаха възможност на практика да приложат наученото от предходните сесии и да доразвият лидерските си качества и умения.

Последният ден на академията ще приключи с раздаване на сертификати за участие и посещение на място в “SofiaLab”.