Проект на Фондация Българска Памет получи награда от Програма „„Европа“ за устойчива европейска перспектива | Фондация Българска Памет
img

Проект на Фондация Българска Памет получи награда от Програма „„Европа“ за устойчива европейска перспектива

Фондация Българска Памет получи специалната награда на Институт за икономическа политика и Столична община, Програма „Европа“, за устойчива европейска перспектива за своя проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (BE- educated, employed and entrepreneurial), реализиран от Фондация Българска Памет през 2017 г. в партньорство с район „Лозенец“.

Проектът на Фондация Българска Памет е добър пример за успешно взаимодействие между местната власт, неправителствения сектор, предприемаческата екосистема, младите хора и образователните институции. Проектът допринесе за интегриране в учебния процес на дигиталните технологии, иновациите и предприемачеството за по-модерно образование в столицата.

Kато финален продукт от ефективния диалог и съвместни дейности в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии е наличен и до днес двуезичен наръчник: „Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование“. Проектът бе проведен в първото иновативно „co-working“ пространство в гр. София, Лозенец – Betahaus.

По време на събитието, което се проведе в новия мултимедиен център на БТА, председателят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски връчи Почетния знак на Фондация Българска Памет за високи обществени заслуги и принос към гражданското общество на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова. Знакът представлява бронзова статуетка на Цар Симеон Велики, който завинаги ще свързваме със „Златния век“ на българската култура, духовност и просперитет. В обръщението си към всички гости г-жа Фандъкова благодари за отличието и за всичко, което Фондация Българска Памет прави за младите хора на София и за съхраняването на духовността в столицата.