Проект на Фондация Българска Памет бе отличен със знак за качество | Фондация Българска Памет
img

Проект на Фондация Българска Памет бе отличен със знак за качество

Национална агенция по европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе Валоризационна конференция на тема „Възстановяване от кризата и насърчаване на приноса към Европейското образователно пространство“.

Конференцията беше открита с видео обръщение от г-жа Мария Габриел, еврокомисар с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. В рамките на официалната част се проведе дискусия с участието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР, които разговаряха за предизвикателствата пред бъдещето на двете програми.

Със знак за качество бе отличен проект на Фондация Българска Памет “Младежка конференция:” Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от Дигиталната трансформация на пазара на труда XXI век”, финансиран по програма Еразъм+.

Основна цел на проекта бе провеждането на структурен диалог между участници в конференцията на възраст 15-24 г. с отговорните за формиране на политиките в областта на младежта, за да споделят с тях гледната си точка за актуалните предизвикателства, с които се сблъскват на пазара на труда и да обсъдят заедно потенциални начини за тяхното преодоляване в контекста на кариерното ориентиране и професиите на бъдещето.