Приключи 5-дневният младежки обмен на тема “Компетентностите EntreComp и LifeComp в контекста на пазара на труда в 21 век” | Фондация Българска Памет
img

Приключи 5-дневният младежки обмен на тема “Компетентностите EntreComp и LifeComp в контекста на пазара на труда в 21 век”

Приключи 5-дневният младежки обмен на тема “Компетентностите EntreComp и LifeComp в контекста на пазара на труда в 21 век”, който се проведе в гр. Банкя по проект на Фондация Българска Памет, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1.

В събитието се включиха младежи от България, Молдова и Република Северна Македония. Те имаха образователни лекции, ролеви игри и множество интерактивни задачи.

Сред лекторите блестяха имената на Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика и доцент д-р Светла Бонева, декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС.

Благодарим на младежите за участието и се надяваме да сме изпълнили изминалите 5 дни с много положителни емоции и нови знания!