Приключиха дейностите по проект „EntrepreneurshipXchange through project-based learning“ | Фондация Българска Памет
img

Приключиха дейностите по проект „EntrepreneurshipXchange through project-based learning“

Между 7-и и 14-и юни, 2018г. в гр. София се проведе младежка среща-обучение по проект „EntrepreneurshipXchange through project-based learning“ (№2017-1-BG01-KA205-035758), съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2, който се изпълнява от Фондация Българска памет (България) в партньорство с PBL институт (Литва). В рамките на срещата организациите-партньори приложиха иновативна обучителна методология по предприемачество, базирана на обучителния подход „проектно базирано обучение“, в съчетание с методите на неформалното образование. По време на обучението бяха изнесени вдъхновяващи презентации от предприемачи, бизнес анализатори и лица, ангажирани с развитие на бизнес средата, което произведе мотивиращ ефект върху участниците, като търсен контекст на останалите прилагани методи. В хода на програмата участниците идентифицираха и представяха бизнес идеи, бизнес планове и маркетинг планове чрез работа в групи, чрез прилагане на изразните средства на изобразителното изкуство и изследователска дейност.

През есента на 2018г. предстои завършването на иновативната обучителна методика и тестването и сред обучители, представители на академичните, учителските среди, социални работници и други лица, които биха приложили иновативната обучителна програма по предприемачество върху своите целеви групи.