За ваксинация срещу Covid-19,
моля, обадете се на телефони:
+359 (0) 886 800 264 (Viber)
+359 (0) 882 516 981 (Viber)
В случай, че използвате Viber, моля да опишете следната информация за вас:
име, телефонен номер, ЕГН или номер на лична карта (само за български граждани).
img

Признания и награди

Фондация Българска Памет е член на: Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Обществен съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44-то Народно събрание на Република България

Награди:

2016 г. Награда за цялостно качествено изпълнение на проект „Младежки форум за предприемачество и демография“, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“

2017 г. Награда за цялостно качествено изпълнение на проект „Толерантността и солидарността-средство за преодоляване на стереотипите сред младите“, програма „Еразъм +“, Ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Младеж“

2018 г. Награда за цялостно качествено изпълнение на проект „Доброволчеството – инструмент за повишаване на младежката заетост чрез развиване на нови умения“, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Европейска доброволческа служба