Представяне на помагалото „„Моята България“ и в област Кюстендил | Фондация Българска Памет
img

Представяне на помагалото „„Моята България“ и в област Кюстендил

Преподаватели по история и цивилизации от гимназиален и прогимназиален етап от област Кюстендил се запознаха с образователното издание „Моята България“ на среща с част от авторите на помагалото. То бе представено  проф. Лизбет Любенова, проф. Пламен Павлов и проф. Пламен Митев, които са сред най-добрите и авторитетни историци в България, както и от инициаторът и двигател на проекта д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет.

Събитието се осъществи по покана и с любезната подкрепа на Регионално управление на образованието – Кюстендил в лицето на г-жа Гергана Паргова, старши експерт по обществени науки и гражданско образование към РУО-Кюстендил.

По време на срещата учителите се запознаха с новаторския подход при създаването и оформянето на съдържанието на учебното помагало, с неговата структура и отделни елементи.

„Старали сме се да се придържаме към научните ценности, към това, което изворите и документите категорично са доказали като обективна истина за нашата история. Освен това ние работихме съвместно. Независимо, че всеки е писал своя раздел отделно, заедно със всички колеги обсъждахме всяка една от темите, за да може да се получи синхрон и последователност между отделните уроци и за да няма накъсаност между тях“, заяви по време на срещата проф. Лизбет Любенова, директор на Научния архив на БАН.

Това, което направи впечатление на учителите е богатият илюстративен материал на помагалото „Моята България“. Авторите са извадили и включили в изданието както познати документи, така и нови такива, които досега не са били публикувани.

Помагалото обръща внимание и върху позабравените наши герои, които често са оставяни в сянка и за които широката читателска аудитория не подозира за онова, което те лично са оставили след себе си. Нещо, което би могло да вдъхнови младите хора да се чувстват наистина родолюбци и да повярват, че биха могли да продължат делото на своите предци.  

„Моята България“ съдържа 51 теми, обхващащи историята на страната ни от Праисторията до Съвременността. Темите са изложени кратко, но изчерпателно, с богат илюстративен и снимков материал. Това прави изданието подходящо както за училищно, така и за самостоятелно ползване.

Авторите споделиха и за подготовката на втори проект – „Моята България“ за по-големи ученици. Там обемът на самите уроци ще бъде по-голям, което ще позволи на авторите да вкарат нов документален материал и повече въпроси към децата, върху които те да разсъждават.