ПОКАНА по проект “Изграждане на умения за развитие на дигитални и преприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски ценности” | Фондация Българска Памет
img

ПОКАНА по проект “Изграждане на умения за развитие на дигитални и преприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски ценности”

ПОКАНА

 

Фондация Българска Памет в партньорство с ‘‘Община на българите в Гагаузия“, гр.Комрат, Република Молдова ще проведе мобилност на младежки работници в рамките на проект № 2020-3-BG01-KA105-094755, „Изграждане на умения за развитие на дигитални и преприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски ценности”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

В тази връзка обявяваме конкурс за селекция на младежки работници.

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез попълване на апликационната форма, която следва да бъде изпратена на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст над 18г. от Югозападна България и Република Молдова

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в мобилност за младежки работници, която ще се проведе в град София в периода  10-16.04.2022 г.

До кога?

Моля, в срок до 31 март 2022 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате апликационната форма.

 

 Форма за кандидатстване

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.