ПОКАНА: Конкурс за есе на тема: “Какви умения трябва да притежавам за успешна реализация на трудовия пазар?” | Фондация Българска Памет
img

ПОКАНА: Конкурс за есе на тема: “Какви умения трябва да притежавам за успешна реализация на трудовия пазар?”

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +“

Конкурс за есе на тема:

„Какви умения трябва да притежавам за успешна реализация на трудовия пазар?“

 

Фондация Българска Памет заедно със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония и „Община на българите в АТО Гагаузия“ гр.Комрат, Република Молдова изпълнява проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 .

В рамките на проекта ще се проведе петдневен младежки обмен на тема “Компетентностите EntreComp и LifeComp в контекста на пазара на труда в 21 век”

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема „Какви умения трябва да притежавам за успешна реализация на трудовия пазар?“

 Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24г. от Югозападна България, Република Северна Македония и Република Молдова.

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода  18-22.03.2024 г.

До кога?

Моля, в срок до 8.03.2024 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, info@bgmf.eu

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.