ПОКАНА За участие в конкурс за селекция на участници по проект „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите” | Фондация Българска Памет

ПОКАНА За участие в конкурс за селекция на участници по проект „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”

3_bgmf_erasmus_center

 

ПОКАНА

 

 За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2016-1-BG01-KA105-023018

Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”

Фондация Българска Памет, Република България в партньорство  със
Сдружение за Македонско-Българско приятелство, Република Македония (БЮРМ) и
“Община на българите в Гагаузия”, Република Молдова, изпълнява

проект 2016-1-BG01-KA105-023018 Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите ”, финансиран по програма „Еразъм +”,

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът е насочен към млади хора, на възраст между 16 и 20 години от три държави в Югоизточна Европа – Република България, Република Македония (БЮРМ) и Република Молдова, на различен етап от своята европейска интеграция. Основната цел на проекта е, чрез неформално обучение, да се насърчи развитието на младите да общуват и работят в мултикултурна среда. Способността на младежите да бъдат толерантни и солидарни ще допринесе за конкурентоспособността и приспособяването им към мултинационалния пазар на труда. Проектът ще бъде реализиран в рамките на седемдневен обмен (04-10 юли 2016 г.), в гр. София.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе със заглавие:

„Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”, придружено от собственоръчно направена любителска снимка, която да бъде обвързана с тематиката на есето и достатъчно оригинална.

Моля, в срок до 03 юни 2016 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42

 

С уважение:

Д-р Милен Врабевски,

Председател на Фондация Българска Памет