Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” | Фондация Българска Памет
img

Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура”

Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония и сдружение “ГЛАС“ Босилеград, Република Сърбия, изпълнява проект  № 2020-1-BG01-KA227-YOU-095019 „Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура“, съфинансиран по  програма „Еразъм +“ КД2.

Основната цел на проекта е чрез творчески и културен инструментариум да се създаде иновативна методика за развитие на предприемчивост и креативност сред  младите хора на Балканите, която да бъде разработена и тествана с 15 младежки работници и 60 младежи ,*допринасяща за  тяхното личностно развитие, активно гражданско участие и свързаност; *укрепваща капацитета на организациите, заети в културната сфера и *представляваща  образователен ресурс със свободен достъп.

В тази връзка обявяваме конкурс за есе на тема „Моята иновативна творческа идея“

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез изпращане на апликационна форма, както и разработване на есе по зададената тема, което следва да бъдат изпратени на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст между 16 и 24 г. от Югозападна България (общините Гоце Делчев, Доспат, Гърмен, Сатовча и Якоруда), Република Северна Македония ( гр. Битоля и региона) и Република Сърбия ( Босилеград и региона).

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в смесена младежка мобилност , която ще се проведе в град София в периода  6-12.11.2022 г.

До кога?

Моля, в срок до 27 октомври 2022 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате апликационна форма и есе.

 

 * Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.