Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение” | Фондация Българска Памет
img

Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”

Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония, изпълнява проект  № 2020-1-BG01-KA205-078892 “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”, програма „Еразъм +“ КД2.

Проектът си поставя за цел създаване на иновативна и интегрирана методология, основана на проблемно-базираното и ценностно-базираното обучения и прилагането на дигитални технологии в неформалното образование, така както и развитие на капацитета на младежки работници за нейното прилагане, обучение на младежи и трансфер на добрите практики сред представители на други, свързани с младежката дейност сектори.

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст 15-24 г. от Югозападна България (общините Гоце Делчев, Доспат, Гърмен, Сатовча и Якоруда) и Република Северна Македония ( Битоля)

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежка мобилност, която ще се проведе в град София в периода  16-22.10.2022 г.

До кога?

Моля, в срок до 5 октомври 2022 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате апликационната форма.

 

 Свали апликационната форма

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.