Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение, за по-конкурентна Европа” | Фондация Българска Памет
img

Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение, за по-конкурентна Европа”

Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония, изпълнява проект  №2019-3-BG01-KA205-077847 “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение, за по-конкурентна Европа”, програма „Еразъм +“ КД2.

Проектът си поставя за цел с методите на проблемно-базираното обучение да бъде разработена и приложена иновативна обучителна методология за млади хора (15-24г.), насочена към развитието на умения на бъдещето, предприемачески, социални и граждански компетенции, както и реализация на обучения за младежи, младежки работници и представители на свързани с младежката работа сектори.

В тази връзка обявяваме конкурс за есе на тема „Моето разбиране за професиите на бъдещето.”

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст 15-24 г. от Югозападна България (общините Гоце Делчев, Доспат, Гърмен, Сатовча и Якоруда) и Република Северна Македония ( Битоля)

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежка мобилност, която ще се проведе в град София в периода  15-21.05.2022 г.

До кога?

Моля, в срок до 8 май 2022 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате апликационната форма.

 

 

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.