ПОКАНА За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2016-1-BG01-KA105-023016 | Фондация Българска Памет

ПОКАНА За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2016-1-BG01-KA105-023016

3_bgmf_erasmus_center

ПОКАНА 

 За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2016-1-BG01-KA105-023016

„Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора

Фондация Българска Памет, Република България в партньорство  със Сдружение за Македонско-Българско приятелство, Република Македония (БЮРМ) и “Община на българите в Гагаузия”, Република Молдова, изпълнява

проект 2016-1-BG01-KA105-023016 Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът е насочен към млади хора, на възраст между 17 и 24 години от три държави в Югоизточна Европа – Република България, Република Македония (БЮРМ) и Република Молдова, на различен етап от своята европейска интеграция.

Проектът си поставя, чрез неформално обучение, две основни цели за младите участници:

*да придобият предприемачески умения, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на  предприемчивост във вече съществуващи организации/фирми.

*да бъдат подпомогнати в тяхната кариерна ориентация, разглеждайки предприемачеството от гледна точка на бизнеса, НПО сектора и образованието, представляващи ключови компоненти на предприемаческата екосистема, разработена от Babson College.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на петдневен обмен (14-18 ноември 2016 г.), в гр. София. В тази връзка, обявяваме конкурс за есе със заглавие:

“Моето професионално бъдеще”


Моля, в срок до 22.10.2016г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42

С уважение:

Д-р Милен Врабевски,
Председател на Фондация Българска Памет