ПОКАНА за участие в конкурс за селекция на участници по проект “КОМПАС” | Фондация Българска Памет
img

ПОКАНА за участие в конкурс за селекция на участници по проект “КОМПАС”

Покана за участие в конкурс за селекция на участници по проект
“Комуникация за Ориентиране на Младите в
Политиките за Активно Стартиране – КОМПАС” (2015-2-BG01-KA347-014475)

Фондация Българска Памет, гр. София, Република България,
изпълнява проект “Комуникация за Ориентиране на Младите в Политиките за Активно Стартиране – КОМПАС” (2015-2-BG01-KA347-014475), финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“

Целева група по проекта са 170 младежи, от Югозападния регион на Република България, между 15 и 19 годишна възраст, на прехода между средно и висше образование. КОМПАС цели да повлияе посредством структуриран диалог на вземащите решения чрез подобряване комуникационната политика спрямо младите хора и разработване на работещ “модел-компас” за повишаване степента на тяхната информираност, ориентиране и мотивиране за възможностите за развитие и активен старт – във висшето образование, заетост и предприемачество, брандирайки Региона.
Проектът ще бъде реализиран в рамките на тридневно събитие, прилагащо методите на неформалното обучение, (26-28 февруари 2016 г.), в гр. Благоевград.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе със заглавие:
„5 идеи за моето развитие и развитието на моето населено място”.

В конкурса могат да вземат участие младежи от:
Якоруда, Гоце Делчев, Белица, Хаджидимово, Сатовча, Гърмен.

Моля, в срок до 11.01. 2016 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите предложения.
При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете
с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42
С уважение:

Д-р Милен Врабевски,
Председател на Фондация Българска Памет