Покана за конкурс за есе на тема: “Европа, за която мечтаем” | Фондация Българска Памет
img

Покана за конкурс за есе на тема: “Европа, за която мечтаем”

Конкурс за есе на тема:

“Европа, за която мечтаем”

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +“

 

Фондация Българска Памет заедно със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония и „Община на българите в АТО Гагаузия“ гр.Комрат, Република Молдова изпълнява проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 .

В рамките на проекта ще се проведе петдневен младежки обмен на тема “Европейски ценности за повече Европа и свързаност със Западните Балкани и Източното партньорство“

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема „Европа, за която мечтаем“

 Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24г. от Югозападна България, Република Северна Македония и Република Молдова.

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода  6-10.11.2023 г.

До кога?

Моля, в срок до 22.10. 2023 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, info@bgmf.eu

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.