Реална подкрепа за многодетните семейства на България | Фондация Българска Памет
img

Реална подкрепа за многодетните семейства на България

2018 г. е специална година за „Голямото семейство“. Именно през 2018-та първият и най-добър приятел на инициативата от самото й създаване през 2013 г. д-р Милен Врабевски пое егидата над „Голямото семейство“ с ангажимента и решителността многодетните семейства на България да получат реална подкрепа в отглежднето на своите наследници.

Цифрите от националната статистика недвусмислено сочат, че само за 10 години многодетните семейства у нас, тези с три и повече деца, са намалели с около 18 000. Ако през 2001 г. те са били близо 74 000, през 2011 г., когато е последното национално преброяване, броят им се е стопил до малко над 56 000.

Само 5 на сто от всички българи имат три и повече деца, но този процент намалява. Tревожните числа от статистиката стават ясни на фона на все по-ниска раждаемост, застаряващо население и емиграция.

Ето защо д-р Милен Врабевски вече 5-та година с личния си пример демонстрира какво значи да си поел отговорност към Големите семейства на България и как може да върнеш надеждата в доброто на не едно и две български семейства.

Д-р Милен Врабевски е най-големият дарител и приятел на многодетните семейства в страната. В момента той помага в отглеждането на деца от десетки български многодетни семейства от Пловдив, София, Ловеч, Радомир, Годеч и много други.

С помощта, осигурена от д-р Врабевски семействата получават възможност достойно да отгледат своите 3 и повече деца, осигурявайки им нормални условия за живот и развитие. 

Докторът е и най-големият дарител на фондация ,,Искам Бебе”. С неговaта подкрепа са родени 36 бебета! 

С помощта на д-р Врабевски за инициативата „Голямото семейство“ искрено се надяваме да покажем на държавата и обществото, че раждането, отглеждането, образованието и възпитанието на децата са приоритет на всички граждани, институции и организации в страната. Вярваме и че, като допринесем за благосъстоянието и просперитета на семейства, отглеждащи достойно и с любов своите 3 и повече деца, ще направим съществена крачка в популяризирането на светлата идея за голямото българско семейство.

„Голямото семейство“ ще търси съмишленици и в лицето на държавата, отговорния бизнес и общините за създаването на Фонд, който да подпомага образованието и повишава качеството на живот на децата в многодетните семейства.