От уменията на бъдещето в дигиталния свят до бизнес планирането на зелени предприемачески идеи | Фондация Българска Памет
img

От уменията на бъдещето в дигиталния свят до бизнес планирането на зелени предприемачески идеи

Четвъртият ден от проекта „По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на трансформативни умения, и умения на бъдещето“ [2020-1-BG01-KA105-078703], реализиран от Фондация Българска Памет и съфинансиран по програма „Еразъм+“, продължи с вдъхновяващи личности, които чрез личния си пример, насърчиха младите участници да не спират да учат, да усъвършенстват знанията и уменията си и да не се отказват пред трудностите по пътя си, успявайки да ги трансформират във възможности.

Сред гост-лекторите на събитието бяха Стиляна Ташева, макроикономически и политически анализатор Emerging Market Watch и Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.

Г-жа Ташева, представи пред младите участници презентация на тема: „Умения на бъдещето в дигиталния свят – ключът за успешен преход към по-зелена Европа“. Тя им сподели, че във всяка криза се крие възможност за положителна промяна. Докато самата криза е извън контрола ни, способността да се приспособяваме зависи от нас самите, дали ще успеем правилно да се възползваме от предоставените ни възможности. В този момент се появява ролята на дигиталните инструменти.

Технологиите опростяват процеса на работа, обединяват хората и позволяват да преодолеем съществуващите пред нас граници. Чрез тях биха могли да се изграждат мостове, а далечните места да стават по-близки. Те докосват всеки аспект от живота ни, правейки го по-лесен, по-добър и по-различен.“, подчерта г-жа Ташева. В заключение тя насърчи младите участници да не спират да разширяват кръгозора си, да използват всеки момент да бъдат активни, любознателни и да изследват възможностите пред тях, без да се страхуват от грешките си.

Младежите от България, Албания и Сърбия се запознаха и с темата: „Бизнес планиране на зелени предприемачески идеи“ от Ясен Георгиев. „Предприемачеството е умението да се изправиш, поучиш и продължиш напред. Това е умението да се адаптираш към промените, които са най-естественото нещо, което се случва, те са част от пътя по който вървим. Необходимо е да проявите упоритост, инат и да имате фокус върху това, с което се занимавате. Предприемачеството на бъдещето трябва да бъде „зелено“, защото всеки иска да живее по-добре на една по-чиста планета“, сподели с участниците г-н Георгиев.

В следобедния панел участниците бяха разделени на 6 отбора и имаха задача да разрешат казуси, свързани със (социалните) иновации в контекста на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика в Европа. Те работиха в екип със своите връстници и генерираха иновации, свързани с “zero waste clothing”; up-cycle coffee grounds; car sharing; plastic bottles replace; рециклиране на отпадъци и отпадъчни материали в ресторанти, производство на дървесина.

Педневният обмен, който се провежда в периода 17-21 май в НУЛЦ на БЧК Лозен, София ще завърши с раздаване на сертификати за участие.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.