От Долината на тракийските царе до Града на мира и справедливостта | Фондация Българска Памет
img

От Долината на тракийските царе до Града на мира и справедливостта

Две от организациите, част от глобалната мрежа на URI Europe – „Мостове – Източноевропейски форум за диалог“ (BRIDGES CC) и URI Netherlands CC, реализираха успешно първото международно издание на младежкия лагер за деца от различни религии „Мост-между-културите“. 

Идеята за стартирането на подобен проект е на „Мостове“. За трета поредна година той се осъществява съвместно с Фондация „Българска памет“ и със съдействието на г-жа Снежана Йовева-Димитрова, зам. председател на сдружение „Толкова близо, толкова далече“. Проектът събира деца и младежи от различни вероизповедания в Стара Загора в средата на юли. Тази година за пръв път проектът придоби и международен характер – той се проведе не само в България, но и в Холандия.

18-те участници в инициативата прекараха заедно по 4 дни във всяка една от държавите. Групата се събра първо в Стара Загора от 16 до 20 юли и продължи с Хага от 27 до 31 юли 2018 г. Те имаха възможността да опознаят хора с различна религиозна и културна идентичност, да търсят начини да изграждат мостове на доверие, допринасящи за положителна трансформация в местните общности.

В Хага, гостоприемно посрещнати в хиндуистки храм, синагога, джамия и католическа църква, младежите имаха възможността паралелно с това да преминат обучение, което да ги насочи как да станат миротворци, които да бъдат отговорни за общността, сред която живеят.

Темата за мира бе съчетана и с посещение на Двореца на мира (Peace Palace) и интерактивния музей „Къщата на човечеството“ (Humanity house), в който се включват в пътешествие през музея и виждат, чуват и преживяват всичко, което изпитва един бежанец, когато трябва да оцелее в район засегнат от конфликт или бедствие.

В четвъртия ден от престоя в Хага младите миротворци преминаха обучението на CERITA как да създават истории, да градят планове за бъдещи инициативи, които биха могли да реализират след лагера.

Резултатите от работата ще са видими в бъдещето, но непосредствените впечатления са за едно ползотворно сътрудничество, голяма активност, ентусиазъм и отдаденост, които са гаранция за развитие.