Откриване на Център на българската общност в гр. Комрат – АТО Гагаузия | Фондация Българска Памет
img

Откриване на Център на българската общност в гр. Комрат – АТО Гагаузия

Фондация Българска Памет откри официално Център на българската общност в гр. Комрат, столица на АТО Гагаузия, Р. Молдова. Центърът се учредява с дарение на председателя на фондацията, д-р Милен Врабевски и ще има за цел да работи за развитие на българското самосъзнание и култура в региона и за приобщаване на българската общност в Гагаузия към европейските ценностни модели и практики. Основната дейност и проекти на новосъздадения културно-информационен център ще се осъществяват, чрез двустранно взаимодействие с български и европейски неправителствени организации, както и с подкрепата на местната власт и българските държавни институции. Инициативата бе подкрепена с официални писма от името на вицепрезидента на Р. България, ген. Ангел Марин, столичният кмет Бойко Борисов и Величкият епископ Сионий, ректор на Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски”. Основните приоритети в дейността на центъра са организацията на  информационни кампании и образователни курсове за кандидатстващите в български висши учебни заведения, както и координацията на социалната мрежа от училища и детски градини с преподаване на български език. Центърът на българската общност в Гагаузия ще способства за културния обмен  между българската и гагаузката общност и ще развива възможностите за двустранни проекти с местната власт за постигане на устойчиво регионално развитие.
Председателя на Центъра на българската общност в Гагаузия, г-жа Татяна Раковчена работи като старши-преподавател по български език в Комратски държавен университет. Към момента по проектите на центъра на доброволни начала работят десет студенти от катедра „Българска филология”. Първата инициатива след откриването на центъра предвижда организирането на фолклорен фестивал, който ежегодно на 24 май ще събира представители на всички български общности от Молдова в град Комрат – столица на АТО Гагаузия.
От началото на 2009 г. в   Центъра на българската общност в Гагаузия започва провеждане на курсове по български език за бъдещи кандидат студенти в българските висши училища, както и за всички желаещи да изучават български език.
Центърът предлага и информационни услуги във връзка с подаване на заявления за българско гражданство, изваждане на всички видове визи, както и консултации относно възможностите и процедурите за кандидатстудентската кампания за български висши учебни заведения.