“Цар Самуил – българската държавност и историческа памет” | Фондация Българска Памет
img

“Цар Самуил – българската държавност и историческа памет”

“… оня прочут Самуил, който и досега е в устата на българите…” Йоан Ставракий, византийски хронист от началото на ХIII в.

В Галерия на окрито пред Народния театър „Иван Вазов“ от 17.00 на 2 октомври бе открита изложбата ЦАР САМУИЛ, БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ, в памет на един от най-величавите български владетели – цар Самуил, чиято историческа личност и съдба свързваме с героичната епопея за независимост на българската държава в края на X и началото на XI век.

Tsar-Samuil-2-Oct-2014_1

Изложбата показва неразривната връзка на цар Самуил и неговите наследници с вековната държавна традиция на Първото българско царство, видна от съхранените политически модел, институции, църква, армия, култура и обществени отношения. Пълната приемственост между българските владетели от Преспа и Охрид с техните знаменити предци от Плиска и Преслав е проследена в изложбата, която представя знакови места на българската национална памет – държавните столици, емблематични храмове, надписи и образци на средновековната книжнина и изкуство.
Най-силен акцент в концепцията и съдържанието на изложбата е поставен върху личността и делата на “… оня прочут Самуил, който и досега е в устата на българите…” – думи на византийски автор от ХIII в.  верни и до днес. На 6 октомври 1014 г. сърцето на неустрашимия владетел спира да бие завинаги. Хиляда години по-късно,  ние българите, изразяваме своето преклонение пред безсмъртието на  великия воин и мъченик за българската кауза цар Самуил.
Изложбата е организирана с финансовата подкрепа на д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет и със съдействието на Столична община и Археологическия  институт с музей при БАН. Автор на концепцията и текстовете на изложбата е проф. Пламен Павлов, преподавател по средновековна история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Експозицията може да бъде разгледана в градинката пред Народния театър до 21 октомври, 2014 г.